Fakta om fisket

Fisket i Österbotten

Fisket i Österbotten är mångsidigt och bedrivs längs kusten, i älvarna och åarna och i insjöarna. Yrkesfisket är betydelsefullt i ett nationellt perspektiv, medan fritidsfisket hör till de mindre i Finland. Medan yrkesfisket de senaste åren har varit på tillbakagång har fritidsfiskeintresset ökat med bl.a. satsningar kring fisketurismen.

På dessa sidor beskrivs kort såväl det yrkesmässiga fisket som fritidsfisket i Österbotten sett ur Österbottens Fiskarförbunds perspektiv. 

2.4.2014