Österbottens Fiskarförbund

Fiskets hus i Vasa

Bakom namnet Smakkompaniet, som lämnade in vinnarförslaget, finns stjärnkocken och restaurang-entreprenören Michael Björklund och Johanna Stenback, producent inom den kreativa branschen. Björklund lotsar den planerade restaurangen, som fokuserar på närproducerad mat och i synnerhet fiskrätter. Samarbetsparter är Köttdisken Malax Ab som öppnar en fiskbutik i byggnaden och Österbottens Fiskarförbund som får nya kansliutrymmen. För planeringen av byggnaden svarar arkitekten Ann Charlott Hästö från arkitektbyrå ACH Architecture Ab. Byggentreprenör är Hans Mattsson Ab från Åland i samarbete med byggföretag i Vasa.

Stadens bedömningsgrupp som behandlade tävlingsförslagen var nöjd med nivån på tävlingen, och alla tre godkända förslag som gick vidare var bra kvalitetsmässigt. Valet gjordes på basis av en helhetsbedömning, där man beaktade den presenterade planen, den sökande organisationen, samarbetsparterna och affärsverksamhetskonceptet. Enligt bedömningsgruppen har man i det vinnande förslaget förstått betydelsen av det lokala och platsens historia och skapat ett modernt affärsverksamhetskoncept med hjälp av dessa.

Fisk och fiske får huvudrollen, vilket är motiverat historiskt och funktionellt sett. Planen är arkitektoniskt högklassig och innovativ, säger tekniska direktören Markku Järvelä som fungerat som ordförande i bedömningsgruppen. Fiskförsäljning vid Fiskstranden i Vasa har långa traditioner. Vasanejdens Fiskandelslag hade verksamhet där i nuvarande byggnad åren 1943-1989. Fiskarförbundet arrangerade fiskmarknaden Fiskets Dag vid Fiskstranden första gången år 1974. I dagens läge arrangeras fiskmarknaden vid Inre hamnen, men en flytt tillbaka till Fiskstranden är möjlig.

Vasa stads tekniska sektor fortsätter att förhandla med den valda huvudsökanden om innehållet i planen. Området vid Fiskstranden reserveras för Smakkompaniet, och detaljplanen för området färdigställs i början av år 2017.

Innehållet i Fiskets Hus

Det vinnande tävlingsbidraget beskriver Fiskets Hus och verksamheten som en helhetsupplevelse med restaurang, fiskbutik, bar, kontorsutrymmen, aktivitetsutrymmen, mötesutrymmen, akvarium, och bastu.

Fiskbutiken kommer att drivas av Köttdisken Malax Ab, Isabella Asplund. Det som serveras på restaurangen skall också säljas i fiskbutiken. I fiskbutiken skall det också arrangeras kurser i fiskhantering och hantverk av fiskprodukter.

Restaurangen, som är hjärtat i konceptet, med mikrobryggeri och bar samt lounge skall drivas av Smakkompaniet, Michael Björklund och Johanna Stenback. Michael Björklunds ledord är enkelt och lokalt med finess. I köket blir husmanskost ett hedersord, och där skall användas färska lokala råvaror från havet, skogen, grönsakslanden och fruktträdgårdarna. Restaurangen med ca 50 platser är öppen året runt. I restaurangen serveras fiskrätter från lokala råvaror och även från så kallad smartfisk (mörtfiskar såsom braxen, mört och id). På menyn finns också vegetariska rätter och kötträtter för att inte utesluta någon kundgrupp.

I kontors- och aktivitetsutrymmena är det tänkt att åtminstone Österbottens Fiskarförbund skall hyra in sig, förutom att där finns utrymmen för Smakkompaniet. I denna del finns också restaurangens kabinett. Här kan man arrangera privata tillställningar och möten för max 20 personer. Ytterligare skall det i byggnaden finnas en ”primitiv” bastu som Smakkompaniet handhar. Byggnaden avslutas vid ett litet torg, där olika evenemang kan ordnas.

Konceptet kring Fiskets Hus ger stora möjligheter till samarbeten och synergier mellan aktörerna. Olika slags evenemang kring fisk, mat, familjeevenemang mm. kan ordnas.

Fiskerinäringen synliggörs genom Fiskets Hus

Österbottens Fiskarförbunds intresse i konceptet ligger i de samarbetsmöjligheter och synergier som de olika aktörerna kan stöda varandra kring. I olika utvecklingsprogram för fiskerinäringen i Österbotten lyfts samarbete fram som en viktig del att stärka näringen. Österbottens Fiskarförbunds utredning ”Nulägesanalys och utvecklingsmål 2015-2020 för fiskerinäringen i Österbotten” tar upp samarbete inom fiskerinäringen med målsättningen att skapa ett kunskapscenter inom ramen för ett Fiskets Hus. Samma idéer finns även inskrivna i programmet för kustaktionsgruppen KAG för åren 2014-2020, ”Österbottens kusttrakter 2020 - Gröna näringar på en blå åker”. Även i det av Österbottens Förbund och Österbottens Ntm -central ledda arbetet med bioekonomins vägkarta för Österbotten har man för den blåa bioekonomin lyft upp samarbete inom fiskerinäringen som en viktig synpunkt för att åstadkomma blå tillväxt. I alla dessa dokument pratas det om skapandet av en plattform eller kluster för att fördjupa samarbetet inom fiskerinäringen och med aktörer utanför näringen.

Österbotten saknar en restaurang i Vasaregionen som specialiserat sig på fiskrätter.  Vi behöver en sådan för att stärka den lokala fiskens image som något värdefullt. En fiskrestaurang som kunde vara dörröppnare för test av nya produkter och fiskarter, och som samtidigt skulle ha genomslagskraft hos allmänheten. Det har inom fiskekretsar i Österbotten länge pratats om ett kunskapscenter för fiskerinäringen, ett Fiskats Hus. Nu ser det äntligen ut som att detta kan förverkligas, och dessutom på en mycket synlig plats i Vasa och Österbotten.


Guy Svanbäck