Fiskeområden

Korsnäs-Malax fiskeområde

Korsnäs-Malax fiskeområdes vattenområde omfattar ca 90.000 ha, området består av relativt grunda skärgårdsområden med många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glo­sjöar och flador. Inom området fin­ns även en större insjö Hinjärv träsk och flera mindre sjöar, samt åarna; Petalax, Malax, Harrströms, Toby och Solf åar, av vilka alla är påverkade av försurning.

De viktigaste fiskarterna inom området är strömming, sik och lax samt de vårlekande fjällfiskarna såsom abborre och gädda. Det över­gripande problemet för vården av fiskbestånden är vatten­kvaliteten och försurningen av fiskens yngelproduk­tions­områden.

Korsnäs-Malax fiskeområde omfattar kommunerna Korsnäs och Malax samt Vasa stad. Fiskeområdet har beslut om minsta knutavstånd i nät. Minsta tillåtna knutavstånd i nät i havet är 40 mm, undantaget är strömmings-, nors-, och agnfiske.


Fiskeområdets medlemsorganisationer

1. Västervik vattendelägarlag / Västervik fiskargille (karta)

2. Gerby vattendelägarlag / Gerby fiskargille (karta)

3. Vasa stad (karta)

4. Sundom vattendelägarlag / Sundom fiskargille (karta)

5. Storskäret - Forststyrelsen (karta)

6. Bergö fiskelag / Bergö fiskargille (karta)

7. Över- och Yttermalax gemensamma smf / Malax fiskargille (karta)

8. Petalax fiskelag / Petalax fiskargille (karta)

9. Molpe bys samfällighet / Molpe fiskargille (karta)

10. Korsnäs samfällighet / Korsnäs fiskargille (karta)

11. Harrström fiskelag / Harrström fiskargille (karta)

12. Överträsk skifteslag (karta)

 

 

Styrelsen

Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.                                                                

Ordförande Erik V. Söderholm, Bergö
Viceordförande Dan Falk, Sundom
Alf Båskman, Övermark
Kurt Damén, Vasa
Mikael Gädda, Korsnäs
Kent Norrdahl, Harrström
Tommy Nystrand, Molpe
Bror Storsved, Petalax
Martin Talvitie, Malax
Lars Wiklund, Gerby


Fiskeövervakare

Karl-Erik Bäckman, Molpe
Dan Falk, Sundom
Carl-Gustav Holmblad, Korsnäs
Kent Norrdahl, Harrström
Philip Norrdahl, Harrström
Tommy Nystrand, Molpe
Anders Stenvall, Sundom
Erik V. Söderholm, Bergö


Kontakt

Disponent Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund
marina.nyqvist@fishpoint.net
Tfn 050 527 2314