Projekt

Utveckling via projekt

Österbottens Fiskarförbund utvecklar verksamhetsförutsättningarna för aktörerna inom fiskerinäringen i Österbotten bl.a. genom att ha egna utvecklingsprojekt, delta som samarbetspart i andra organisationers utvecklingsprojekt och myndigheters och organisationers programarbete. Nedan ett urval av våra projekt.

Fiskarförbundets egna projekt

Informationsdrive 2010

Kombiryssja

Sälpingers

Nästa steg - Internationell gäddfisketurism

Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten