SIKFREDNING 2013

Siken är fredad och sikfiske förbjudet under tiden 15.10 - 31.10 på de vatten som administreras av:

Oravais fiskargille

Maxmo skärgårds fiskargille (fiske av annan fisk tillåtet med nät, maskstorlek minst 50 mm)

Österhankmo fiskargille (norr om linjen Bodören-Paro)

Västerhankmo samfällighet

Västervik fiskargille

Bergö vattendelägarlag (allt nätfiske förbjudet öster om Bergö färjetrafikled, Bergölandet, Brudskärsudden, Fjällgrund och Nordostören)

Siken är fredad och sikfiske förbjudet under tiden 15.10 – 5.11 på de vatten som administreras av:

Iskmo skifteslag (nätfiske förbjudet)

Södra Jungsund vattendelägarlag (nätfiske förbjudet)

Norra Jungsund fiskelag (nätfiske förbjudet)

Köklot fiskargille (allt nätfiske förbjudet)

Siken är fredad och sikfiske förbjudet under tiden 20.10 - 5.11 på de vatten som administreras av:

Larsmo bys fiskelag

Tottesund fiskelag (nätfiske förbjudet, förutom med knutavstånd över 50 mm)

Gerby fiskargille

Vasa stads fiskevatten (allt nätfiske förbjudet)

Sundom vattendelägarlag (allt fiskevatten öster om inre farleden mellan Gerby rån och Sillgrundsfarleden)

Malax fiskargille (under tiden 20.10-5.11 är siken fredad innanför Sillgrundsfarleden, Malaxsiken är fredad under tiden 20.10-isläggning innanför linjen Fårstenen-Rävrumpan, Klockarisskären-Svartisskären)

Petalax fiskargille (allt nätfiske förbjudet på Österfjärden och Sundet)

11.10.2013