Utveckling i Fjärdskär fiskehamn

Fjärdskär fiskehamn är den fiskehamn inom Korsholms kommun som är i aktivast användning. Den är även en av de livligaste fiskehamnarna för kustfiske i Österbotten. I hamnen finns en servicebyggnad för hantering och upplagring av fisk, samt fiskarnas sociala utrymmen. En privat fiskföretagare har även egna utrymmen för fiskförädling och –försäljning i hamnen.

Fiske- och pälsnäringarnas representanter i Österbotten har under år 2013 diskuterat hur man kunde bygga upp logistiken kring fiskhanteringen för att få taget till vara fiskavskär och mindre utnyttjade fiskarter (mörtfiskbestånd mm.) för foderproduktionen inom pälsbranschen. En modell för hur frågan kunde skötas har tagits fram, och avsikten är att testa modellen i Fjärdskär fiskehamn innan systemet utvidgas att gälla hela Österbotten. Det är fråga om att investera i en ensileringsanläggning, där fiskavskär och fisk som inte hittar avsättning till konsumtion förvaras tills foderköken hämtar den.

Korsholms kommun understöder utvecklingen av systemet genom att fungera som sökande av bidrag för investeringen. Systemet ger fiskarna bättre ekonomiska möjligheter att sköta fiskehamnen enligt det avtal som kommunen har med fiskarnas organisation, samtidigt som kommunen får problemen med hanteringen av fiskavskäret löst i hamnen.

Ifall stöd erhålls för anläggningen via NTM-centralen kan systemet tas i bruk under denna fiskesäsong.

3.3.2014