Ahvenkalastus

Ahven on tällä hetkellä siian ohella tärkein kalavara rannikkokalastuksessa Pohjanmaalla. Siikasaaliiden vähetessä ovat ahvenkalastuksen saaliit nousseet. Ahvensaaliit ovat ohittaneet siikasaaliit volyymissa ja ovat noin 250 tonnia vuositasolla. Ahventa kalastetaan vuoden ympäri pääasiassa verkoilla. Suuri osa ammattikalastajien kalastamasta ahvenesta fileoidaan, mikä oleellisesti lisää kalastuksen arvo. Ahvenfileiden kysyntä on jatkuvasti suurta. Tärkeimmät pyyntialueet sijaitsevat Merenkurkussa.

2.4.2014