Ammattikalastus Pohjanmaalla

Alueemme on valtakunnallisesti tärkeä kalastusalue. Runsas neljäsosa maan ammattikalastajista toimii täällä, ja he kalastavat melkein puolet merialueen siikasaaliista, kolmasosa ahvensaaliista ja runsas neljäsosa silakkasaaliista. Särkikalakantojen saaliit ovat nousussa. Ammattikalastajien lukumäärä on ollut laskussa ja kalastajien keskiikä on korkea. Nuorten kalastajien tulo elinkeinoon on vähäistä, ja kalastajamäärän odotetaan yhä laskevan.

Kalastus on pääasiassa rannikko- ja saaristokalastusta alle 12 metrin veneillä, ja kalastus tapahtuu lähellä kotisatamaa. Rannikko- ja saaristokalastus tapahtuu pyydyksillä, jotka ovat seisovia tai ankkuroituja, eli passiivisia kalastusmuotoja. Tästä syystä kalastus voidaan suurimmaksi osaksi luokitella kestäväksi, sekä ympäristöä (pieni energiankulutus) että kalakantoja ajatellen. Silakankalastuslaivasto on pieni, mutta samalla nykyaikainen ja tehokas. Suomen  silakankalastus keskittyy nykyisin Selkämereen ja Kaskinen on yksi silakankalastuksen tärkeimmistä kalasatamista.

Taloudellisesti tärkeimmät kalalajit ammattimaisessa kalastuksessa ovat silakka, kilohaili, siika, ahven ja lohi. Myös mateella, kuoreella, meritaimenella, lahnalla sekä muilla särkikalakannoilla on huomattava merkitys pohjalaiselle ammattikalastukselle. Silakkaa (ja kilohailia) kalastetaan pääasiassa trooleilla (pelagiset troolit), mutta paikallisesti myös rysillä. Siikaa kalastetaan verkoilla ja rysillä/loukuilla. Loukkukalastus on kalastustapa joka on tyypillinen tälle alueelle. Ahventa kalastetaan pääasiassa verkoilla. Lohta kalastetaan samoilla pyydyksillä kuin siikaa. Alueen ammattikalastajat kalastivat vuonna 2012 noin 27 prosenttia Suomen silakkasaaliista, 40 prosenttia siikasaaliista, 30 prosenttia ahven- ja haukisaaliista sekä noin 18 prosenttia lohisaaliista.

Kala tuodaan maihin pariinkymmeneen rannikon kalasatamaan. Kalansaaliin vastaanottajina toimii kolmisenkymmentä tukkukauppiasta ja/tai jalostusyritystä. Kalastuksen yhteydessä toimii neljä kalastusvälineiden tuotantolaitosta.

Ruokakalatuotanto on keskittynyt Pohjanmaan eteläosiin. Merialueella on 13 laitosta jotka tuottavat pääasiassa kirjolohta kulutukseen. Kokonaistuotanto näissä laitoksissa on noin 800 tonnia. Moni kalankasvattaja jalostaa oman sekä muiden kasvattajien kalat. Yksi laitos tuottaa kalanpoikasia kalavesien hoitoon ja alueelta löytyy myös pari luonnonravintolammikkoa.

Kalastuselinkeino käy läpi jatkuvia muutoksia. Ammattikalastuksella on jo pitemmän aikaa ollut ongelmia kovien lohenkalastuksen säätelyjen kanssa sekä hyljekantojen kasvun aiheuttamien ongelmien kanssa. Tämä on vaikuttanut negatiivisesti erityisesti lohen- ja siiankalastukseen. Merimetso (alalaji sinensis) on myöskin aiheuttanut ongelmia kalastuksessa viime vuosina.

2.4.2014