Arkisto

 

2016

Merimetsotyöryhmän raportti

Merimetson aiheuttamien ongelmien vähentämistä pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa tänään maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Löydät raportin täältä.

7.4.2016

Kalastuksen päivän voittajat

Kalastajaliitto järjesti Kalastuksen Päivä 11.6 klo. 9-14 Vaasan Sisäsatamassa. Tunnista kalat-kilpailun voittaja oli Oliver Weckström 7 v. Hän voitti hienon Fladen Cllipper onkivavan ja onkilaitteen. Kalalajit olivat meritaimen, ahven, siika ja silakka. Arvaa lohen paino-kisan voitti Simo Saarenmäki. Lohen paino oli 5770 g ja Simon arvaus oli 5955 g.

13.6.2016

 

2015

Uusi kalastuslaki ja asetus astuu voimaan 1.1.2016

Hallituksen 26. marraskuuta antama asetus nostaa useiden kalalajien suojelun tasoa nykysestä rauhoitusten ja pyyntimittojen avulla. Kalastusasetus ja kalastuslaki.

11.12.2015

Sininen biotalous -seminaarin esitykset

Österbottens Fiskarförbund ja Pohjanmaan rannikon toimintaryhmä (KAG) järjestivät Sininen biotalous -seminaarin Vaasassa 27.10. Täältä löydät kaikki seminaarin esitykset.

2.11.2015

Video merimetsosta

Österbottens Fiskarförbund on tuottanut lyhyen videon merimetson (Phalacrocorax carbo sinensis) vaikutuksesta kalastukseen ja ympäristöön. Videota voidaan luonnehtia pienois-dokumentiksi, ja se on nimenomaan tehty kalatalouden ja paikallisten ihmisten näkökulmasta. Voit katsoa videon täältä.

19.10.2015

 

Uusi karttamateriaali Pohjanmaan kalavesistä

Österbottens Fiskarförbund on 1.1 – 30.6 välisenä aikana tuottanut digitaalisia karttoja Pohjanmaan vesialueosakaskuntien tai kalastusseurojen alueista. Materiaalin löydät täältä.

8.10.2015

Pohjanmaa on kalastusmaakunta

Kalastajaliitto ja kalastusryhmä KAG ovat yhdessä tuottaneet lyhyen videon Pohjanmaasta kalastusmaakuntana. Voit katsoa videon täältä.

3.8.2015

Kalastuksen päivän voittajat

Tunnista kalat-kilpailun voittaja oli Celina Ståhl. Hän voitti hienon Angry birds onkivavan ja onkilaitteen. Kalalajit olivat ahven, ruutana, pasuri, kiiski ja hauki.

Arvaa lohen paino-kisan voitti Asko Kultti. Lohen paino oli 4930 g ja Askon arvaus oli 4920 g.

8.6.2015

2014

Kalan hapotusyksikkö Fjärdskäriin

Fjärdskärin kalasatamaan Mustasaareen on rakennettu kalan hapotusyksikkö sivujakeiden sekä sivusaaliden käsittelyyn. Osa kalasta ja saaliista ei voida käyttää ihmisravinnoksi, mutta kalaproteiini on tärkeä osa turkiseläinten rehussa. Lue lisää kalan hapotusyksiköstä.

4.12.2014

Stefan Råback jatkaa liiton johdossa

Stefan Råback Västerhankmosta jatkaa Österbottens Fiskarförbundin puheenjohtajana. Liiton vuosikokouksessa 27 marraskuuta hänet valittiin jatkokaudeksi 2015. Varapuheenjohtajaksi valittiin Birthe Wistbacka Luodosta. Uusi henkilö johtokunnassa on Kim Sundén, nuori kalastaja Moikipäästä. Kjell-Ove Snygg Iskmosta ja Christer Kamb Kaskisista jatkavat johtokunnassa.

2.12.2014

Maalahden suistosiika merkittiin

RKTL merkitsi tänä syksynä yhteistyössä Malax fiskargillen ja Österbottens Fiskarförbundin kanssa kalan pintaan ruiskutettavalla värimerkillä 79000 Maalahden suistosiian yksikesäistä, noin 12 sentin mittaista poikasta. Kalat istutettiin pääasiassa Maalahden seudun vesialueille ja ne ovat pyyntikokoisia 3-6 vuoden kuluttua. Lue lisää merkinnöistä täältä.

21.11.2014


Siian rauhoitus 2014

Vesialueosakaskunnat ja/tai kalastajaseurat rauhoittivat siian kutuaikana lokakuun - marraskuun vaihteessa 15.10 lähtien. Yhteisöt jotka rauhoittivat siian sekä rauhoitusajat 2014 löydät täältä.

10.10.2014


Tilastoja Pohjanmaan rannikkokalastuksesta

Pohjanmaan rannikkokalastuksen tilastoaineisto on äskettäin koottu ja siirretty kuviksi Nykytilan arviointi ja kehittämistavoitteet 2014-2020 -hankkeessa. Katso lajikohtainen saalis ammattimaisessa rannikkokalastuksessa vuosilta 1996-2012 sekä kuukausittaiset lajikohtaiset saaliit vuosien 2009-2012 keskiarvoina täältä.

18.7.2014

Kalastuksen päivä 2014

 

Kalastajaliitto järjesti 42. kertaa kalastuksen päivä 7.6.2014 Vaasassa. Täältä löydät kuvia tapahtumasta sekä eri kilpailujen voittajien nimet.

7.6.2014

Kalatalouden teemapäivä

Toinen kalatalouden teemapäivä kalastajaliiton hankkeessa ’Nykytilan arviointi ja kehittämistavoitteet 2014-2020 Pohjanmaan kalataloudelle’ järjestetään 16.4.2014 Vaasassa hotelli Rantasipi Tropiclandiassa. Tällä kertaa keskitymme kalatalouden yrittäjien nykytilaan ja heidän näkemyksiin tulevaisuudesta.

Lisää teemapäivästä täältä.

2.4.2014

Kirjelmä merimetsosta ympäristöministerille

Österbottens Fiskarförbund ja Intresseföreningen för en levande skärgård ovat 7 päivä maaliskuuta lähettäneet kirjelmän ympäristöministerille sekä johtaville virkamiehille ympäristöministeriössä ja maa- ja metsätalousministeriössä ja pyytäneet apua merimetson Pohjanmaan kalastukselle ja rannikkoihmisille aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. Kirjelmän voit lukea täältä.

10.3.2014


2013

Siian rauhoitus 2013

Vesialueosakaskunnat ja kalastajaseurat ovat 1970-luvulta lähtien vuosittain syksyllä rauhoittanut siian kutuaikana. Lue täältä millä alueilla siika on rauhoitettu 2013.

11.10.2013

Muutoksia siiankalastukseen

Valtioneuvosto hyväksyi 19.6.2013 muutoksen kalastusasetukseen koskien siiankalastusta. Muutos koskee pienimpiä sallittuja solmuvälejä siian pohjaverkkokalastuksessa. Lue lisää.

20.6.2013


2012

Suureksi kasvava saaristokutuinen siika Vaasassa

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on koekalastamalla kutuvalmiita ja kutevia kaloja sekä kartoittamalla siianpoikasten esiintymisalueita selvittänyt suurikokoisten, meressä kutevan siian esiintymistä Vaasan saaristoalueella. Selvityksessä esitetään useita ehdotuksia Vaasan saaristoalueen suurikokoisen merikutuisen siian kantojen vaalimiseksi, mutta päätösten taustalle tarvittaisiin lisää tietoa siikamuodon perusbiologiasta, kuten vaelluskäyttäytymisestä ja levinneisyysalueesta.

Lue koko raportti täältä.

27.11.2012

Suosi kotimaista siikaa tarjonnassa ja kalapöydissä

Maa- ja metsätalousministeriö, WWF Suomi, kalakaupan osapuolet mukaan lukien S- ja K-ryhmien keskusliikkeet, kalantutkimus sekä ammattikalastuksen ja vesiviljelyn järjestöt suosittelevat, että kotimaista kestävästi pyydettyä ja viljeltyä siikaa tarjotaan kuluttajille ja että kuluttajat suosivat sitä kalapöydissään. Kotimainen siika on erinomainen ja ravitseva lähikala, jonka käyttö ylläpitää suomalaisia työpaikkoja. Lue lisää.

5.6.2012

Tapaaminen ministeri Koskisen kanssa

Österbottens Fiskarförbund, Suomen riistakeskus Rannikkopohjanmaa, Intresseföreningen för en levande skärgård, Österbottens Säljägare sekä työryhmä Mustasaaren kunnasta tapasivat maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen 25 toukokuuta siiankalastuksen ongelmien johdosta sekä hylje- ja merimetsoasiassa. Ministeri osoitti suurta ymmärrystä rannikkokalastajien ongelmille ja lupasi olla yhteydessä WWF:ään sekä suuriin kauppaketjuihin keskustellakseen siian kauppaongelmista. Ministerille jätettiin seuraava kirjelmä.

26.5.2012

Siika on Pohjanmaan maakuntakala

Keskustelut siiasta ja siiankalastuksesta on käynyt kuumana viime aikoina. Tämä sen jälkeen kun WWF Suomi viimeisimmässä kuluttajan kalaoppaassa on antanut lohen lisäksi myöskin vaellussiialle punaisen valon. Vaellussiian luokitus uhanalaiseksi kalaoppaassa johti siihen että suuret kauppaketjut eivät aluksi ostaneet siikaa merialueelta ollenkaan, mikä johti suuriin vaikeuksiin kalastuksessa ja kalakaupassa. Lue lisää (ruotsinkielinen teksti).

30.4.2012