Branschseminarium 4.10.2014

Österbottens Fiskarförbund arrangerar ett branschseminarium för fiskerinäringens aktörer lördagen den 4 oktober kl. 9-15 vid Sursik skola i Pedersöre. Samtidigt ordnas även den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på samma ställe. Under branschseminariet öppnar vi upp vad hållbart fiske egentligen innebär och vad det betyder för den österbottniska fiskerinäringen framöver. Vi visionerar även kring ett infocenter för fiskerinäringen i Österbotten och tar del av och diskuterar programmet för kustaktionsgruppen KAG 2014-2020. Förhandsanmälningar om deltagande krävs och bör göras senast 24 september till fiskarförbundets kansli, tel. 321 8400 eller info@fishpoint.net

Branschseminariets inbjudan och program.

2.9.2014