Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue

Yleistä tietoa

Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue kattaa Korsnäsin ja Maalahden kunnat sekä Kaskisten, Närpiön ja Vaasan kaupungit.

Kalastusalue on tehnyt päätöksen siian vähimmäismitasta. Siian vähimmäismitaksi on määrätty 30 cm, ja se on otettava huomioon kaikentyyppisessä kalastuksessa ympäri vuoden. Päätös on voimassa 31.12.2019 asti Närpiön ja Kaskisten kaupunkien vesialueilla. 1.1.2020 alkaen päätös koskee koko kalatalousalueen vesialueita.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Vuosikokouksen 12.6.2021 hyväksymä käyttö- ja hoitosuunnitelma löytyy täältä.

Kalastuksenvalvonta

Kalatalousalueen kalastusvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että lakisääteisiä, kalatalousalueen ja osakaskuntien sääntöjä ja rajoituksia noudatetaan. Pyrimme kehittämään kalastusvalvontaa yhteistyössä osakaskuntien kanssa ja luomaan toimivan järjestelmän, jossa kaikilla osakaskunnilla ja vesialueilla on joko omat valvojat tai pääsy kalastusalueen valvontaan.