Fiskare sökes del 4 Lasse Sundström

 

Sundström: Ett trivsamt yrke som man inte pensionerar sig ifrån


Det är en bitande kall dag i Öja.  Lasse Sundström gillar inte kyla och snö, men som yrkesfiskare spenderar han en stor del av sin tid utomhus, oavsett väder. Redan som barn fick Sundström uppleva hur det är att vara yrkesfiskare - hans far var fiskare och hans mor var småbrukare. Familjen spenderade större delen av sommaren vid sommarstugan, där de arbetade med lantbruket och fiskade. Och dagarna var tuffa. 

– Vi hade väckning klockan 2 på natten, och så bar det iväg till ryssjorna för att vittja. Oftast var det siklöjeryssjor, som egentligen var vanliga strömmingsryssjor. Vi fiskade siklöja och det var goda förhållande. Sen kom vi tillbaka till vårt sommarställe, och vi hade en stor brygga där vi sorterade siklöjan från strömmingen. Ofta handlade det om hundratals kilon så vi var flera personer engagerade i det här, berättar Sundström.

När man hade sorterat fiskarna var det dags för försäljning. Där fanns både fiskandelslag och privatkunder som fick samsas om att köpa sin del av fångsten. Med det fick familjen Sundström lön för sin möda.

– Inte var det ju hälsosamt att stiga upp på natten och fiska, för att sen sova en stund på dagen. Men samtidigt så var den här dygnsrytmen inte så jäktig som den är nu, säger Sundström.

 

Fisketjuvarna i vattnet


Precis som de flesta fiskare har Sundström fått erfara problem med sälar och skarvar i området. Under sin yrkesverksamma tid har han följt med den negativa effekten på fiskbeståndet.

– Vinterfisket har drabbats väldigt hårt av sälproblematiken. Vi hade ganska bra sikfiske på vintern för ett antal år tillbaka, kanske ännu 2000-2010 kunde man fiska sik under isen på vintern. Det har helt dött ut, det finns ingen förutsättning för det. Där är vikaren en av de stora bovarna - den har i princip utplånat siken från de vatten jag fiskar i.

En annan art som länge varit hotad av sälar och skarvar är siklöjan. Sundström berättar att man främst fiskade siklöja när han var liten, men att man var tvungen att rikta om fisket helt till strömming på grund av att fiskbeståndet minskade kraftigt.

– När jag var liten kollapsade den fiskstammen totalt. På 1980- och 1990-talet kunde man se enstaka siklöjor i strömmingsfångsten. Jag kommer ihåg att jag under en hel sommar kunde hitta kanske tio siklöjor i fångsten. Men sedan lite mer än 10 år tillbaka håller siklöjan på att återvända till våra vatten. Det har gjort att jag har börjat rikta in mig mera på att fånga siklöja än vad jag har gjort tidigare.

Även den här månaden har Sundström haft besvär med sälarna. En av dagarna till havs vittjade Sundström sina nät som vanligt - resultatet var 23 lakar varav 10 hade blivit bitna till döds. Sundström gissar att en vikare hade varit i farten utgående från hur fiskarna såg ut. När han senare skulle vittja lakryssjan fick han klart bevis på vem boven var - i ryssjan fann han två lakar och en säl.

– Min förhoppning är då att jag kanske har bättre fångstlycka nästa gång och bara får levande lakar.

Lasse Sundström gillar inte kyla och snö, men som yrkesfiskare spenderar han en stor del av sin tid utomhus, oavsett väder. 

 

Fiskaren som inte vill gå i pension


Trots de utmaningar som står inför en yrkesfiskare, trivs Sundström bra i sin yrkesroll.

– Jag trivs väldigt bra med det här yrket nu, för att jag har bra redskap, båtar, och jag håller ordning på motorerna. Jag har lyftanordningar så jag behöver inte slita ihjäl mig på det sättet. Det är klart att man hamnar att brottas med naturen på sjön, att man hamnar att ta i, men jag har haft god fysik genom livet så det är inte så svårt. 

Några tankar på att gå i pension finns inte - däremot tycker han att man som fiskare ska fortsätta arbeta så länge det går. Det är ett bra yrke att åldras i, anser Sundström.

När det gäller generationsväxlingen ser Sundström bekymmer. Han konstaterar att det är svårt för unga att komma in i fisket idag. 

– Det kommer alltid att finnas fiskare, men frågan är i vilken form. Jag upplever att det fordras krafttag av staten och samhället att ta tag i det här. Jag vet inte vad som skulle vara det rätta konceptet, men så som det är nu så det svårt.

 

Text och bilder: Bertills & Jung

 

Lyssna på Lasse berätta om sitt fiske här:

 

Detta innehåll är en del av Österbottens Fiskarförbunds projekt “Fiskare sökes” där en fiskare per månad presenterar sitt yrke via podcast, innehåll i form av videor, sociala medier och artiklar. Projektet är finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden via Kustaktionsgruppen vid Aktion Österbotten.