Fiskekluster och temadagar


Temadag 1, 30.11.2017: Fiskhandeln ur konsumentperspektiv

Katriina Partanen, ProFisk
Fisk på det finska matbordet 2017

Marcus Åkerblom, Korsholms kommun
Fiskens roll i närmatsstrategin


Temadag 2, 27.9.2018: Fiskodling

Jouni Vielma, Naturresursinstitutet
Fiskodlingens innovationsprogram och trender

Claes Björkholm, Österbottens Fiskarförbund
Testodling av gös


Temadag 3, 29.11.2018: Certifiering av fisk

Kim Jordas, Finlands Yrkesfiskarförbund
Certifiering av strömming och vassbuk

Kari Stange, MSC Skandinavien och Östersjöregionen
MSC certifiering av småskaligt och kustnära fiske i Östersjön

Lari Veneranta, Naturresursinstitutet
Abborre och abborrfiske i Kvarken

Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund
Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten