Fiskeområden

Fiskeområdena är lagstadgade samarbetsorgan, vars medlemmar är delägarlagen för de gemensamma vattenområdena, ägarna av vattenområdet, samt yrkes- och fritidsfiskarnas lokala organisationer.

Till fiskeområdet kan höra en kommuns eller flera kommuners vattenområden, vilka bildar ett fiskeriekonomiskt enhetligt område och inom vilket det är ändamålsenligt att tillämpa gemensamma åtgärder. Indelningen i fiskeområden gäller inte allmänt vattenområde i havet.I Finland finns över 200 fiskeområden och inom Österbottens Fiskarförbunds område 6 fiskeområden. Genom att klicka på fiskeområdet hittar du information om fiskebestämmelser som gäller i området, kartor över delägarlagens områden och en länk till fiskeområdets hemsida.

 

Norra Svenska fiskeområde


Nykarleby fiskeområde


Kvarkens fiskeområde


Korsnäs-Malax fiskeområde


Närpes-Kaskö fiskeområde


Kristinestad-Storå fiskeområde

 Fiskeområdets uppgifter kan indelas i offentligrättsliga uppgifter baserade på lagen om fiske och i övriga uppgifter. Fiskeområdet kan besluta bl.a. om fångstbegränsningar, fångstredskap eller minsta mått för att säkerställa ett bestående fiskebestånd. Fiskeområdet besluter också om grunderna för utdelningen av statens fiskevårds- och spöfiskeavgifter till vattenägarna.


                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.

 

11.8.2015