Fritidsfisket i Österbotten

Fritidsfisket har en stadig roll inom fiskerinäringen i Österbotten. Fritidsfiskets fångster av t.ex. abborre och gädda är större än i det yrkesmässiga fisket. För fritidsfisket löser man ofta det lokala fiskelovet av vattendelägarlaget eller fiskargillet. Lovet innefattar ofta möjligheten att fiska med ett visst antal nät, katsa och kastspö. Inom vissa vattendelägarlag eller fiskargillen ges det även möjlighet för de som inte bor i byn att lösa ett särskilt fiskelov.

Information om lokala fiskelov hittas här, eller så kan man fråga om loven av oss på fiskarförbundet.

Fisketurism

Fisketurismen är en gryende näring i Österbotten. Speciellt i områdets norra delar har man satsat på fisketurismen, och här finns möjlighet att köpa olika typer av fiskepaket för alla årstider och fiskesätt. De senaste åren har det utbildats ett antal fiske- och vildmarksguider i regionen, och dessa har även kommersiell verksamhet inom fisketurismen. Mera om fisketurismen i Österbotten hittas på Pike Paradise.