Hylje

Pohjanmaan rannikolla esiintyy kaksi hyljelajia, harmaahylje ja norppa. Molemmat hyljelajit aiheuttavat vahinkoja kalastukselle menetettyjen saaliiden ja rikkoutuneiden pyydysten muodossa. Erityisesti siian verkkokalastus on altis vahingoille. Hylkeiden aiheuttamat vahingot pohjalaiselle kalastukselle on yli 500 000 euroa vuositasolla. Hyljeongelma on suurin yksittäinen syy ammattikalastuksen vähenemiseen Pohjanmaalla.

    

Tiedot hyljekannoista ja hyljelaskennoista löytyvät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kotisivuilta www.rktl.fi

Valtioneuvosto perusti vuonna 2001 Suomen rannikoille 7 hylkeidensuojelualuetta. Yksi alueista sijaitsee Merenkurkussa Snipansgrund-Medelkallanissa.

Merimetso

Merimetsokanta sinensis alalajista (kutsutaan ruotsiksi mellanskarv'iksi) on kasvanut myöskin Pohjanmaalla. Perämeren eteläosassa Uusenkaarlypyyn-Oravaisten ulkopuolella löytyy alueemme suurin pesivä merimetsokanta. Koloniassa on reilusti yli 1 000 pesivää paria. Merimetsosta on myöskin tullut ongelma kalastukselle, ja lajin katsotaan vaikuttavan negatiivisesti erityisesti ahvenkantoihin.

2.4.2014