Kvarken Fishing -hanke 2009-2012

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää Pohjanmaasta mielenkiintoinen kohde kalastusmatkailussa mm. luomalla brändi Pohjanmaan kalastukselle ja yhdessä yrittäjien kanssa rakentaa mielenkiintoisia kalastustuotteita ja yhteinen markkinointi. Pohjanmaalle kalastusalueena on annettu profiiliksi Pike Paradise ja yhteinen internet sivusto kalastusmatkailulle, www.kvarkenfishing.fi.

Hankkeen loppuraportti.

Seuraava vaihe - Kansainvälinen hauenkalastusmatkailu

Kvarken Fishing -hanke sai jatkoa hankkeessa Seuraava vaihe - Kansainvälinen hauenkalastusmatkailu, joka jatkui vuoden 2014 loppuun. Tässä hankkeessa haettiin lisää toimijoita mukaan kalastusmatkailuun (majoitus, opastus, venevuokraus, kuljetus), asiakaskunta segmentoitiin tarkemmin, tuotteiden paketoiminen kehitettiin, ja kansainvälisessä markkinoinnissa tehtiin isompi panostus.

Hankken loppuraportti. Hankkeen verkkosivut ylläpidetään jatkossakin.

22.12.2015