Kombirysä

Österbottens Fiskarförbund on yhdessä kalastaja Börje Sundströmin kanssa testannut nk. kombirysää, joka käytännössä on normaali siikaloukku jatkettuna pienellä vannerysällä silakkaa varten. Hankkeen tarkoituksena oli testata jos kalastaja pärjäisi taloudellisesti paremmin yhdellä kombirysällä aikaisemman kahden rysän sijasta. Kombirysällä silakkaa saataisiin vain se määrä mille olisi päivittäin kysyntää kulutukseen. Yksi hankkeen tavoitteista oli myöskin osoittaa että saalismäärät eivät ole edelletys kalastuksen kannattavuudelle, vaan optimoitu kalastus suhteessa kysyntään. Hanke toteutettiin 1.4.2009-30.9.2010.

Hankkeen loppuraportti ruotsiksi

2.4.2014