Kristinestad-Storå fiskeriområde

Om oss

Kristinestad-Storå fiskeriområde är en offentligrättslig allmännyttig förening, som omfattar Kristinestads stad samt kommunerna Bötom, Storå och Östermark. Största delen består av havsområde, som utgörs av skärgård med många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glosjöar och flador. Här  hittar du vattendelägarlagens och fiskargillens områden.

Nyttjande- och vårdplanering

Fiskeriområdet har uppgjort en nyttjande- och vårdplan med mål att trygga en uthållig och mångsidig avkastning samt ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser och dess biologiska mångfald och främja fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser. Här kan du ladda ner planen.

Fredning av öring i Lappfjärds å

Öringen är fredad enligt förordningen om fiske under tiden 1.9 – 30.11. Under fredningen är fiske förbjudet för att öringen ska kunna vandra upp till sina lekområden och föröka sig i fred.  Nätfiske är förbjudet i ån samt en kilometer från åmynningen 15.8 - 31.10.