Administration


Stämmokallelse

Kristinestad-Storå fiskeriområde kallar till årsstämma lördagen den 20.4.2024 kl. 14:00 i Lappfjärds lantbrukskansli, Nybrovägen 3, 64300 Lappfjärd. Granskning av fullmakter och kaffeservering börjar kl. 13:45.

På stämman behandlas stadgeenliga ärenden. Fullmakten kan sändas in på förhand till anni.selenius(at)fishpoint.net.

Kopia av det justerade protokollet från stämman samt anvisningar för rättelseyrkande framläggs till påseende på Kristinestads stads, Pörtom, Storå och Teuva kommuners anslagstavlor samt här på Kristinestad-Storå fiskeriområdes webbsida under tiden 4.5–3.6.2024.

Föredragningslista
Fullmaktsblankett
Bokslut 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhets- och budgetplan 2024
Vattenägarfördelningsförslag


Stämma 22.4.2023

Stämmoprotokoll
Bilaga 1. Deltagarlista
Bilaga 2. Bokslut 2022
Bilaga 3. Verksamhetsberättelse 2022
Bilaga 4. Verksamhets- och budgetplan 2023
Bilaga 5. Vattenägarfördelningsförslag
Anvisningar för framställning av rättelseyrkande

 

Tidigare stämmor

Styrelsens protokoll 18.5.2022

Stämmoprotokoll 23.4.2022

Anvisningar för rättelseyrkande stämma 23.4

Stämmokallelse 23.4.2022 kl. 14.30 i Lappfjärd

Styrelsens protokoll 5.3.2022

 

Fiskeriområdets verksamhetsledare

Anni Selenius, anni.selenius(at)fishpoint.net, 050 331 1717