Bestämmelser

 

Begränsningar av allmänna fiskerättigheter

Egentliga Finlands NTM-central har i enlighet med Lagen om fiske, 54 § beslutat om följande begränsningar av de allmänna fiskerättigheterna (mete, pilkfiske och handredskapsfiske som avses i Lagen om fiske, 7 §):

Stora Sundet mellan Härkmerifjärden och havet i Härkmeri

Pilkfiske och handredskapsfiske enligt 7 § är förbjudet året om (1.1–31.12). Beslutet är i kraft till den 31.12.2027 (VARELY/476/2023). Fiskerättsinnehavaren har förbjudit allt eget fiske under samma period.

Lappfjärds å mellan vindskyddet ovanför båthamnen i åmynningen och Sahakoski i Ohrikylä

Mete och handredskapsfiske enligt 7 § är förbjudet året om (1.1–31.12). Beslutet är i kraft till den 31.12.2027 (VARELY/323/2023). Fiske är dock tillåtet med Lappfjärds fiskelags fiskekort. Information om fiskelagets begränsningar samt fiskekort hittas på Lappfjärds fiskelags hemsida https://lappfjard.fiskelag.fi/

Storträsket i Kristinestad

Mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt 7 § är förbjudet året om (1.1–31.12). Beslutet är i kraft till den 31.12.2029 (VARELY 933/5710/2019). Storträsket är en specialfiskeplats, fiskelov kan köpas på Kristinestads hemsida https://kristinestad.cpu.fi/produkt/suurjarven-kalastuskortti-2/#main

Kangasjärvi i Storå

Mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt 7 § är förbjudet året om (1.1–31.12). Kangasjärvi är en specialfiskeplats. Mer information samt fiskekort hittas på https://www.kalakortti.com/luvan_tilaus/shopdisplayproducts.asp?id=88&cat=Isojoen+Kirkonkyl%E4n+kalastuskunta


Utöver dessa beslut gäller begränsningar enligt Lagen om fiske, exempelvis förbud mot nätfiske mellan den 15.8–31.10 i havet närmare än 1 km från mynningen av Lappfjärds å och Tjöck å (Lagen om fiske 66 §, vattendrag för vandringsfisk) eller förbud i anslutning till fiskvägar och dammar i åarna (Lagen om fiske § 71).

Begränsningarna hittas utmärkta på https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus

 

Bild: Havsöring i Pärusfors i Lappfjärds å. Fotograf: Jan Erik Rosenberg.