Kvarkenin kalastusalue

Kvarkenin kalastusalue perustettiin 1.1.2014 kun Norra Kvarkenin ja Mustasaaren kalastusalueet yhdistyivät. Kalastusalue kattaa Mustasaaren, Vöyri-Maksamaan-Oravaisten ja Vähänkyrön kunnat. Kalastusalue on kalastuslain nojalla myös perustanut rauhoituspiirin Kyrönjoen suustoalueelle. Kuhan kalastus on kielletty kesäkuun ajan rauhoituspiirin alueella. Kielto koskee kaikkia kalastustapoja, myös onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta.


Kalastusoikeutta hallinnoivat osakaskunnat tai kalastusseurat

 

Björköby - Söderudden - Vallgrund - Replot - Södra Jungsund


1. Björköby fiskargille (kartta)
   - Björköby delägarlag

2. Söderuddens fiskargille (kartta)
   - Smedsby-Böle-Klemetsö delägarlaget
   - Singsby nr 1 och 2
   - Singsby nr 3
   - Singsby nr 9
   - Böle skifteslag (Djupskär, Kvicksund, Granskär)
   - Smedsby nr 9

3. Kvarken-Norrskär by, Metsähallitus (kartta)

4. Råskärs samfällighet (kartta)

5. Tölby (kartta)

6. Vikby panike (kartta)

7. Haaro ja Selkämäki (kartta)

8. Vikvatten i Laihela by (kartta)

9. Brändövik-Vistan fiskargille (kartta)
   - Vistan-Grundskat samfällighet

10. Vallgrund fiskargille (kartta)
   - Norra-Södra Vallgrund delägarlag

11. Östersolf (kartta)

12. Norra Helsingby, Tölby, Vikby (kartta)

13. Smeds 3, Påfs 8, Forth 12 samfällighet (kartta)

14. Replot fiskargille (kartta)
   - Delägarlaget för Replot bys samfällda områden

15. Södra Hälsingby (Djupskär) (kartta)

16. Tölby (Djupskäret) (kartta)

17. Munsmo samfällighet (kartta)

18. Östersolf, Västersolf, Rimal samfällighet (kartta)

19. Tölby samfällighet (kartta)

20. Södra Jungsund vattendelägarlag (kartta)

54. Böle skifteslag (kartta)                                          Klikkaa tästä jos haluat kartan omaan ikkunaan.                              

 

Iskmo - Köklot - Petsmo - Hankmo - Vassor

20. Södra Jungsund vattendelägarlag (kartta)

21. Delägarlaget Petsmo samfällighet (kartta)

22. Märaskär (Haldin nr 6) (kartta)

23. Västerhankmo samfällighet (kartta)

24. Kvevlax bys samfällda områden (kartta)

25. Köklot fiskargille (kartta)
   - Norra Köklot samfällighet

26. Heikkilä hemman (kartta)

27. Iskmo skifteslag (kartta)

28. Hagnäs-Vassor fiskargille (kartta)
   - Vassor fiskelag

29. Österhankmo fiskargille (kartta)
   - Österhankmo delägarlag

30. Köklot (Vassor)

31. Köklot (Mie-Voi-Mart) (kartta)

32. Norra Jungsund fiskelag (kartta)

33. Isoluodon osakaskunta (kartta)

34. Vähänkyrön kalastuskunta (kartta)

35. Köklot (Koskeby)

36. Koskö bys samfällighet

37. Koskön-Köklotin osakaskunta (kartta)

38. Karperö-Värlax samfällighet (kartta)

39. Karperö samfällighet (kartta)

40. Voitby fiskelag (kartta)

41. Veikars fiskelag (kartta)

42. Staversby-Miekka fiskelag (kartta)              

 

                                                                                  Klikkaa tästä jos haluat kartan omaan ikkunaan.

  Entinen Norra Kvarkenin kalastusalue

43. Flanskärs samfällighet (kartta)

44. Maxmo skärgårds fiskargille (kartta)
   - Kärklax samfällighet
   - Maxmo skärgårds samfällighet
   - Maxmo-Kyrkoby delägarlag
   - Teugmo samfällighet
   - Kvimo samfällighet

45. Norrskata samfällighet (kartta)

46. Oravais fiskargille (kartta)
   - Oravais fiskelag

47. Oxkangar fiskargille (kartta)
   - Oxkangar fiskelag

48. Tottesund fiskelag (kartta)

49. Bertby-Palvis fiskelag (kartta)

50. Lill-Oxkangar samfällighet (kartta)

51. Kaitsor fiskelag (kartta)

52. Karvat fiskelag (kartta)

53. Rökiö-Röukas fiskelag (kartta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                 

 

                                                                  Klikkaa tästä jos haluat kartan omaan ikkunaan.