Kvarkens fiskeriområde

Kvarkens fiskeområde grundades 1.1.2014 genom sammanslagning av Korsholms och Norra Kvarkens fiskeområden. Fiskeområdet omfattar Korsholm, Vörå-Maxmo-Oravais och Lillkyro kommuner. Fiskeområdet har även med stöd av lagen om fiske inrättat ett fredningsområde inom Kyro älvs mynningsområde, inom fredningsområdet är fiske av gös förbjudet under juni månad. Förbudet omfattar alla fiskesätt även handredskap.

Kvarkens fiskeområdes verksamhetsberättelse för 2016 hittar du här.

 

Verksamhetsledare: Carina Rönn, carina.ronn(at)pescamare.fi, tel: 044 527 2314


Fiskeriområdets medlemsorganisationer

Förvaltare av fisket anges först följt av vattendelägarlag som arrenderar ut fiskevattnen.


Västra området (Björköby - Söderudden - Vallgrund - Replot - Södra Jungsund)


1. Björköby fiskargille (karta)
   - Björköby delägarlag

2. Söderuddens fiskargille (karta)
   - Smedsby-Böle-Klemetsö delägarlaget
   - Singsby nr 1 och 2
   - Singsby nr 3
   - Singsby nr 9
   - Böle skifteslag (Kvicksund, Granskär)
   - Smedsby nr 9

3. Kvarken-Norrskär by, Forststyrelsen (karta)

4. Råskärs samfällighet (karta)

5. Tölby (karta)

6. Vikby panike (karta)

7. Haaro och Selkämäki (karta)

8. Vikvatten i Laihela by (karta)

9. Brändövik-Vistan fiskargille (karta)
   - Vistan-Grundskat samfällighet

10. Vallgrund fiskargille (karta)
   - Norra-Södra Vallgrund delägarlag

11. Östersolf (karta)

12. Norra Helsingby, Tölby, Vikby (karta)

13. Smeds 3, Påfs 8, Forth 12 samfällighet (karta)

14. Replot fiskargille (karta)
   - Delägarlaget för Replot bys samfällda områden

15. Södra Hälsingby (Djupskär) (karta)

16. Tölby (Djupskäret) (karta)

17. Munsmo samfällighet (karta)

18. Östersolf, Västersolf, Rimal samfällighet (karta)

19. Tölby samfällighet (karta)

20. Södra Jungsund vattendelägarlag (karta)

51. Böle skifteslag (karta)                                                                                             Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster                                 

                                                                                                                                             
Mellersta området (Iskmo - Köklot - Petsmo - Hankmo - Vassor)

20. Södra Jungsund vattendelägarlag (karta)

21. Delägarlaget Petsmo samfällighet (karta)

22. Märaskär (Haldin nr 6) (karta)

23. Västerhankmo samfällighet (karta)

24. Kvevlax bys samfällda områden (karta)

25. Köklot fiskargille (karta)
   - Norra Köklot samfällighet

26. Heikkilä hemman (karta)

27. Iskmo skifteslag (karta)

28. Hagnäs-Vassor fiskargille (karta)
   - Vassor fiskelag

29. Österhankmo fiskargille (karta)
   - Österhankmo delägarlag

30. Köklot (Vassor)

31. Köklot (Mie-Voi-Mart) (karta)

32. Norra Jungsund fiskelag (karta)

33. Isoluodon osakaskunta (karta)

34. Vähänkyrön kalastuskunta (karta)

35. Köklot (Koskeby)

36. Koskö bys samfällighet (karta)

37. Koskö-Köklot delägarlag (karta)

38. Karperö-Värlax samfällighet (karta)

39. Karperö samfällighet (karta)

40. Voitby fiskelag (karta)

41. Veikars fiskelag (karta)

42. Staversby-Miekka fiskelag (karta)

                                                                                                                                                                              Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.

 

Östra området (tidigare Norra Kvarken fiskeområde)

43. Flanskärs samfällighet (karta)

44. Maxmo skärgårds fiskargille (karta)
   - Kärklax samfällighet
   - Maxmo skärgårds samfällighet
   - Maxmo-Kyrkoby delägarlag
   - Teugmo samfällighet
   - Kvimo samfällighet

45. Norrskata samfällighet (karta)

46. Oravais fiskargille (karta)
   - Oravais fiskelag

47. Oxkangar fiskargille (karta)
   - Oxkangar fiskelag

48. Tottesund fiskelag (karta)

49. Bertby-Palvis fiskelag (karta)

50. Lill-Oxkangar samfällighet (karta)

51. Kaitsor fiskelag (karta)

52. Karvat fiskelag (karta)

53. Rökiö-Röukas fiskelag (karta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.