Kvarkens fiskeriområde

 

Extra stämma 12.11.2019

Kvarkens fiskeriområde höll en extra stämma tisdagen den 12.11 2019 i Smedsby, Korsholm. På stämman behandlades stadgeenliga ärenden samt diskuterades uppgörande av fiskeriområdets nyttjande och vårdplan. Kopia av det justerade protokollet från stämman jämte anvisningar för rättelseyrkande framläggs till påseende på Korsholms och Vörå kommuners anslagstavlor under tiden 26.11 – 11.12.2019, samt kan de laddas ner  här:

Protokoll
Deltagarlista
Rättelseyrkande

 

Möteshandlingar kan du ladda ner här:

Föredragningslista
Verksamhets- och budgetplan
Fullmaktsblankett
Rättelseyrkande anvisning
Stomme för nyttjande- och vårdplan

 

Allmänt om fiskeriområdet

Kvarkens fiskeriområde följer gränserna för Korsholms och Vörå kommuner, förutom i Kyro älv där även Lillkyro hör till fiskeriområdet. Den totala vattenarealen är ca 104 000 ha och utgörs till största delen av havsområde, och kan indelas i följande distinkta enheter: Replot-Björköby skärgård, Korsholms fastlandsdel, Karperö-Värlax skärgård, Mickelsörarnas skärgård, Maxmo-Vörå-Oravais fastlanddel och skärgårdar.

Det största sötvattendraget är Kyro älvs nedre lopp, älven mynnar ut i Vassorfjärden och är det enda rinnande vattendrag inom området med ett eget vandringsfiskbestånd.

Fiskeriområdet har en vald styrelse bestående av 10 medlemmar samt en verksamhetsledare. Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av stämman som hålls årligen inom april månad.

Medlemmarna i ett fiskeriområde är innehavarna av fiskerätt inom området samt de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen (Lag om fiske 23 § och 25 §). Fiskeriområden är offentligrättsliga föreningar med syfte att utveckla fiskerihushållningen inom det egna området.

Fiskeriområdets verksamhetsledare är Carina Rönn, carina.ronn(at)pescamare.fi, tel: 044 527 2314


Fiskeriområdets medlemmar

Obs! Listan uppdateras för tillfället.

Förvaltare av fisket anges först följt av vattendelägarlag som arrenderar ut fiskevattnen.


Västra området (Björköby - Söderudden - Vallgrund - Replot - Södra Jungsund)


1. Björköby fiskargille (karta)
   - Björköby delägarlag

2. Söderuddens fiskargille (karta)
   - Smedsby-Böle-Klemetsö delägarlaget
   - Singsby nr 1 och 2
   - Singsby nr 3
   - Singsby nr 9
   - Böle skifteslag (Kvicksund, Granskär)
   - Smedsby nr 9

3. Kvarken-Norrskär by, Forststyrelsen (karta)

4. Råskärs samfällighet (karta)

5. Tölby (karta)

6. Vikby panike (karta)

7. Haaro och Selkämäki (karta)

8. Vikvatten i Laihela by (karta)

9. Brändövik-Vistan fiskargille (karta)
   - Vistan-Grundskat samfällighet

10. Vallgrund fiskargille (karta)
   - Norra-Södra Vallgrund delägarlag

11. Östersolf (karta)

12. Norra Helsingby, Tölby, Vikby (karta)

13. Smeds 3, Påfs 8, Forth 12 samfällighet (karta)

14. Replot fiskargille (karta)
   - Delägarlaget för Replot bys samfällda områden

15. Södra Hälsingby (Djupskär) (karta)

16. Tölby (Djupskäret) (karta)

17. Munsmo samfällighet (karta)

18. Östersolf, Västersolf, Rimal samfällighet (karta)

19. Tölby samfällighet (karta)

20. Södra Jungsund vattendelägarlag (karta)

51. Böle skifteslag (karta)                                                                                             Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster                                 

                                                                                                                                             
Mellersta området (Iskmo - Köklot - Petsmo - Hankmo - Vassor)

20. Södra Jungsund vattendelägarlag (karta)

21. Delägarlaget Petsmo samfällighet (karta)

22. Märaskär (Haldin nr 6) (karta)

23. Västerhankmo samfällighet (karta)

24. Kvevlax bys samfällda områden (karta)

25. Köklot fiskargille (karta)
   - Norra Köklot samfällighet

26. Heikkilä hemman (karta)

27. Iskmo skifteslag (karta)

28. Hagnäs-Vassor fiskargille (karta)
   - Vassor fiskelag

29. Österhankmo fiskargille (karta)
   - Österhankmo delägarlag

30. Köklot (Vassor)

31. Köklot (Mie-Voi-Mart) (karta)

32. Norra Jungsund fiskelag (karta)

33. Isoluodon osakaskunta (karta)

34. Vähänkyrön kalastuskunta (karta)

35. Köklot (Koskeby)

36. Koskö bys samfällighet (karta)

37. Koskö-Köklot delägarlag (karta)

38. Karperö-Värlax samfällighet (karta)

39. Karperö samfällighet (karta)

40. Voitby fiskelag (karta)

41. Veikars fiskelag (karta)

42. Staversby-Miekka fiskelag (karta)

                                                                                                                                                                              Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.

 

Östra området (tidigare Norra Kvarken fiskeområde)

43. Flanskärs samfällighet (karta)

44. Maxmo skärgårds fiskargille (karta)
   - Kärklax samfällighet
   - Maxmo skärgårds samfällighet
   - Maxmo-Kyrkoby delägarlag
   - Teugmo samfällighet
   - Kvimo samfällighet

45. Norrskata samfällighet (karta)

46. Oravais fiskargille (karta)
   - Oravais fiskelag

47. Oxkangar fiskargille (karta)
   - Oxkangar fiskelag

48. Tottesund fiskelag (karta)

49. Bertby-Palvis fiskelag (karta)

50. Lill-Oxkangar samfällighet (karta)

51. Kaitsor fiskelag (karta)

52. Karvat fiskelag (karta)

53. Rökiö-Röukas fiskelag (karta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.