Administration

Stämmor

20.4.2023

Justerat stämmoprotokoll

Verksamhetsberättelse 2022

Bokslut 2022

Verksamhets- och budgetplan 2023

Anvisning om rättelseyrkande

 

Verksamhetsledare

Carina Rönn, carina.ronn(at)pescamare.fi, tel: 044 527 2314