Vattenägande


Fiskeriområdets fiskerättsinnehavare


Förvaltare av fisket anges först följt av vattendelägarlag som arrenderar ut fiskevattnen.


1. Björköby fiskargille / Björköby delägarlag (karta)

2. Söderuddens fiskargille (karta)
   - Smedsby-Böle-Klemetsö delägarlaget
   - Singsby delägarlag
   - Böle skifteslag (Kvicksund, Granskär)
   - Smedsby nr 9

3. Kvarken-Norrskär by, Forststyrelsen (karta)

4. Råskärs samfällighet (karta)

5. Tölby (privat ägt) (karta)

6. Vikby (okonstituerat) (karta)

7. Lillkyros övriga (karta)

8. Vikvatten i Laihela by (karta)

9. Brändövik-Vistan fiskargille / Vistan-Grundskat samfällighet (karta)

10. Vallgrund fiskargille / Norra-Södra Vallgrund delägarlag (karta)

11. Östersolf (okonstituerat) (karta)

12. Norra Helsingby, Tölby, Vikby (okonstituerat) (karta)

13. Bredskäret (karta)

14. Delägarlaget för Replot bys samfällda områden (karta)

15. Södra Hälsingby (Djupskär) (karta)

16. Smeds 3, Påfs 8, Forth 12 samfällighet (Djupskäret) (karta)

17. Södra Jungsund vattendelägarlag (karta)

18. Böle skifteslag (karta)

20. Södra Jungsund vattendelägarlag (karta)

21. Delägarlaget Petsmo samfällighet (karta)

22. Märaskär (Haldin nr 6) (karta)

23. Västerhankmo samfällighet (karta)

24. Kvevlax bys samfällda områden (karta)

25. Köklot fiskargille / Norra Köklot samfällighet (karta)

26. Heikkilä hemman (karta)

27. Iskmo skifteslag (karta)

28. Hagnäs-Vassor fiskargille / Vassor fiskelag (karta)

29. Österhankmo fiskargille / Österhankmo delägarlag (karta)

30. Köklot (Vassor)

31. Köklot (Mie-Voi-Mart) (karta)

32. Norra Jungsund fiskelag (karta)

33. Isoluodon osakaskunta (karta)

34. Vähänkyrön kalastuskunta (karta)

35. Köklot (Koskeby)

36. Koskö bys samfällighet (karta)

37. Koskö-Köklot delägarlag (karta)

38. Karperö-Värlax samfällighet (karta)

39. Karperö samfällighet (karta)

40. Voitby fiskelag (karta)

41. Veikars fiskelag (karta)

42. Staversby-Miekka fiskelag (karta)

43. Flanskärs samfällighet (karta)

44. Maxmo skärgårds fiskargille (karta)
   - Kärklax samfällighet
   - Maxmo skärgårds samfällighet
   - Maxmo-Kyrkoby delägarlag
   - Teugmo samfällighet
   - Kvimo samfällighet

45. Norrskata samfällighet (karta)

46. Oravais fiskargille / Oravais fiskelag (karta)

47. Oxkangar fiskargille / Oxkangar fiskelag (karta)

48. Tottesund fiskelag (karta)

49. Bertby-Palvis fiskelag (karta)

50. Lill-Oxkangar samfällighet (karta)

51. Kaitsor fiskelag (karta)

52. Karvat fiskelag (karta)

53. Rökiö-Röukas fiskelag (karta)

Öppna kartan i Paikkatietoikkuna.