Muu kalastus

Muilla kalalajeilla on myöskin tärkeä merkitys ammattikalastukselle. Kuhasta on paikallisesti tullut tärkeä saalislaji. Hauki on taas mielenkiintoinen saalislaji kun kysyntä ruodottomille fileille on kasvanut. Lahnalle ja muille särkikalalajeille on kysyntä erityisesti suurkeittiöpuolella, ja lahnasaaliit ovat olleet nousussa. Myöskin kuoreesta on tullut tärkeä saalislaji pohjalaisessa ammattikalastuksessa, ja koska kuoretta myydään kulutukseen sen taloudellinen merkitys ammattikalastukselle on kasvanut. Kalastuksen kohdentuminen näihin kalalajeihin odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

2.4.2014