Närpes-Kaskö fiskeområde

Närpes-Kaskö fiskeområde omfattar Närpes stad och Kaskö stad. Fiskeområdet har beslutat om minimimått på sik på 30 cm. Beslutet gäller alla former av fiske även handredskap och gäller under hela året.  Beslutet är i kraft till 31.12.2019. Fiskerienheten vid NTM-centralen har på ansökan beslutat förbjuda sådant mete, pilkfiske och spöfiske som avses i 8 § 1 mom lag om fiske i Mellanfjärden i Nämpnäs. Förbudet är i kraft årligen 1.3 - 15.5 åren 2017 - 2021.

 

Fiskeområdets medlemsorganisationer

Finby fiskelag (karta)

Kalax fiskelag / Kalax fiskargille (karta)

Böle, Gottböle, Kaldnäs, Ståbacka /
Kaldnäs-Ståbacka mfl byars fiskargille (karta)

Kaskö stad / Kaskö fiskargille (karta)

Knåpnäs fiskelag (karta)

Norrnäs samfällighet / Norrnäs fiskargille (karta)

Delägarlaget Nämpnäs skifteslag / Nämpnäs fiskargille (karta)

Pjelax delägarlag / Pjelax fiskargille (karta)

Rangsby fiskelag / Rangsby-Långvik fiskargille (karta)

Tjärlax Samfälligheter och Fiskelag / Tjärlax fiskargille (karta)

Töjby fiskelag (karta)


Fiskeområdets hemsida.

 

 

 

 
                                                                                                           Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.