Administration


Stämmokallelse 18.4.2024

Norra Kust-Österbottens fiskeriområde kallar till årsstämma torsdagen den 18.4.2024 kl. 19.00 i Jakobstads Gymnasium, Skolgatan 20, 68600 Jakobstad.

Kaffeservering och kontroll av fullmakter från kl. 18.30.

På stämman behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista
Fullmaktsblankett
Verksamhetsberättelse 2023
Bokslut 2023
Verksamhetsplan 2024
Budgetplan 2024
Fördelningsförslag för ägarersättningarna 2023

Kopia av det justerade protokollet från stämman jämte anvisningar för rättelseyrkande framläggs till påseende under tiden 2.5–16.5.2024 här på fiskeriområdets hemsida.

 

Stämma 19.4.2023

Stämmoprotokoll

Bilaga 1. Deltagarlista
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2022
Bilaga 3. Bokslut 2022
Bilaga 4. Verksamhetsplan 2023
Bilaga 5. Budgetplan 2023
Bilaga 6. Fördelningsförslag för ägarersättningarna 2022                                   


Anvisningar för framställande av rättelseyrkande

 

Verksamhetsledare

Anni Selenius, tel. 050-3311 717, anni.selenius(at)fishpoint.net

 

Styrelse

Janne Öhman, ordförande
Roland Semskar, viceordförande
Svante Häggblom
Johan Kapténs
Nils-Håkan Nygård
Sten Pettersson
Jonas Sandbacka
Andreas Segervall
Lars Sundström
Ronny Öhman

 

Fiskeriområdets stadgar

Stadgarna kan laddas ner här.