Administration

 

Stämmor

19.4.2023

Stämmoprotokoll

Bilaga 1. Deltagarlista

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2022

Bilaga 3. Bokslut 2022

Bilaga 4. Verksamhetsplan 2023

Bilaga 5. Budgetplan 2023

Bilaga 6. Fördelningsförslag för ägarersättningarna 2022                                   


Anvisningar för framställande av rättelseyrkande

 

Verksamhetsledare

Anni Selenius, tel. 050-3311 717, anni.selenius(at)fishpoint.net

 

Styrelse

Janne Öhman, ordförande
Roland Semskar, viceordförande
Svante Häggblom
Johan Kapténs
Nils-Håkan Nygård
Sten Pettersson
Jonas Sandbacka
Andreas Segervall
Lars Sundström
Ronny Öhman

 

Fiskeriområdets stadgar

Stadgarna kan laddas ner här.