Bestämmelser

 

Begränsningar av allmänna fiskerättigheter

Egentliga Finlands NTM-central har i enlighet med Lagen om fiske, 54 § beslutat om följande begränsningar av de allmänna fiskerättigheterna (mete, pilkfiske och handredskapsfiske som avses i Lagen om fiske, 7 §):


Korsörsfjärden och södra delen av Bonäsfjärden

Pilkfiske enligt 7 § är förbjudet under februari månad (1.2–28.2). Beslutet är i kraft till den 28.2.2028 (VARELY/6725/2023). Fiskerättsinnehavarna har förbjudit allt eget fiske under samma period.

Begränsningarna hittas utmärkta på https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus

 

 

Fiskebegränsningar som gäller inom fiskeriområdet enligt lagen om fiske hittas utmärkta på https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus