Bestämmelser

 

Fiskebegränsningar som gäller inom fiskeriområdet enligt lagen om fiske hittas utmärkta på https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus