Organisationen

Österbottens Fiskarförbund r.f. grundades 1930 och utgör en sammanslutning av 99 medlemsorganisationer; för närvarande av 50 delägarlag, 43 fiskargillen och 6 fiskeområden. Verksamhetsområdet omfattar kustkommunerna från Karleby i norr till Kristinestad i söder. 

Fiskarförbundet arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.

Österbottens Fiskarförbund leds av en styrelse bestående av åtta personer:

Markus Norrback, ordf., Närpes, markus.norrback(at)malax.fi, Birthe Wistbacka, viceordf., Larsmo, Tom Blom, Sundom,  Christer Kamb, Kaskö, Stefan Råback, Västerhankmo, Hasse Sjökvist, Nämpnäs, Kjell-Ove Snygg, Iskmo och Kim Sundén, Molpe.

Personalen består av:

Guy Svanbäck, verksamhetsledare, guy.svanback(at)fishpoint.net, tel: 06 321 8402, 0500 860 566

Claes Björkholm, projektchef, claes(at)fishpoint.net, tel: 045 117 6877

Pia Hartvik, vikarierande kanslist, pia.hartvik(at)fishpoint.net, tel: 06 321 8400

Leif Kaarto, fiskerikonsulent, leif.kaarto(at)fishpoint.net, tel: 06 321 8403, 0500 262 001

Ann-Kristin Lindfors (tjänstledig), kanslist, ann-kristin.lindfors(at)fishpoint.net, tel: 06 321 8400

Marina Nyqvist, projektchef/planerare, marina.nyqvist(at)fishpoint.net, tel: 06 321 8404, 050 527 2314

14.1.2019