Organisationen

Österbottens Fiskarförbund r.f. grundades 1930 och utgör en sammanslutning av 99 medlemsorganisationer; för närvarande av 50 delägarlag, 43 fiskargillen och 6 fiskeområden. Verksamhetsområdet omfattar kustkommunerna från Karleby i norr till Kristinestad i söder. 

Fiskarförbundet arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.

 

Österbottens Fiskarförbund leds av en styrelse bestående av:

Markus Norrback, ordf., Närpes, markus.norrback(at)malax.fi

Birthe Wistbacka, viceordf., Larsmo

Tom Blom, Sundom

Christer Kamb, Kaskö

Hasse Sjökvist, Nämpnäs

Kjell-Ove Snygg, Iskmo

Kim Sundén, Molpe

Suppleanter:

Christer Kattil, Nykarleby

Stefan Råback, Västerhankmo

Markus Svenlin, Bosund

Personalen består av:

Marina Nyqvist, verksamhetsledare, marina.nyqvist(at)fishpoint.net, 050 527 2314

Claes Björkholm, projektchef, claes(at)fishpoint.net, tel: 045 117 6877

Leif Kaarto, fiskerikonsulent, leif.kaarto(at)fishpoint.net, 0500 262 001

Ann-Kristin Lindfors, kanslist, ann-kristin.lindfors(at)fishpoint.net

Guy Svanbäck, specialsakkunnig, guy.svanback(at)fishpoint.net, 0500 860 566

 

7.10.2019