Övrig fiskevård

Alla åtgärder som på något sätt bidrar till den naturliga reproduktionen för våra fiskarter är också fiskevård. Det kan vara allt från bevakande av fiskets intresse i olika vattenrättsliga processer till restaurering av en fiskvandringsled eller att utsätta risvasar för abborrens lek. Även regler kring fisket, som är en del av förvaltningen av fiskbestånden, är en form av fiskevård. Fiskarförbundet arbetar för ett hållbart utnyttjande av våra fiskarter.

2.4.2014

Malaxsiken

        

Lekbäck