Sälen - ett värdefullt vilt

 

Bakgrund

 

Projektet ”Sälen – ett värdefullt vilt” genomfördes 2022-2023 för att förmedla kunskap om hantering av sälen, från skott till tillvaratagande, och att utveckla samarbete mellan jägare och fiskare.

En av de största utmaningarna för det kustnära småskaliga fisket i flera länder kring Östersjön är sälstammarnas fortsatta tillväxt och deras orsakade skador. Finlands, Sveriges och Åland jaktlagstiftning tillåter jakt på gråsälar för att minska skadorna, men i inget av länderna uppnås de årliga jaktkvoterna. Säljakten är en av de svåraste jaktformerna som kräver stor kunskap, tid och resurser. Att ta hand om bytet är ett tidskrävande handarbete. Efter att EU införde ett saluförbud mot sälprodukter år 2015 har säljakten och kunskapen om sälen som resurs minskat. Idag används säl nästan enbart av jägarnas egna hushåll. Att sälen går till användning i stället för att behandlas som ett problemavfall är en gemensam utmaning i Sverige, Finland och Åland. Genom projektet ville vi råda bot på denna trend och blåsa liv i kunskaperna om vilket värdefull vilt sälen är.

Projektet riktade sig till jaktföreningar, fiskeriföreningar, enskilda jägare och kommersiella fiskare för ett utvecklat samarbete sinsemellan, nuvarande säljägare samt nya säljägare. Kustsamhällen, allmänheten och hantverkare får kunskap om sälen som resurs och för de som är intresserade av att lära sig använda säl på olika sätt. Beslutsfattare, jakt- och miljömyndigheter i de nordiska länderna samt inom EU får information om den värdefulla viltresursen sälen utgör.

Projektet genomfördes av Österbottens Fiskarförbund i samarbete med Svenska Jägareförbundet, Finlands jägarförbund, Archipelago Pares r.f., Finlands Viltcentral och Ålands landskapsregering. Finansiering har beviljades av Nordiska Ministerrådet och medfinansiering erhölls av J.AIb.Sandmans Stiftelsen för understödjande av Finlands havsfiskare och Aktiastiftelsen i Vasa.

 

Projektaktiviteter

 

Digitalisering av handbok och kokbok


Sälhantering / Hylkeen käsittely / Seal handling

Säl - hantering av säl efter skottet

Hylje - hylkeen käsittely laukauksen jälkeen

Seal - handling after the shot


Kokbok / Keittokirja / Kokebok:

Säl - sälen i det moderna köket (svenska)

Hylje - hylje nykyajan keittiössä (finska)

Sel - selen i dagens kjøkken (norska)

 

Utbildningsfilmer

Filmer om hantering av säl producerades i projektet. I filmerna berättar och visar experter olika delar av användning av säl enligt följande:

Tillvaratagning av säl i fält med jägarna Anna-Carin Westling och Viktor Eriksson

Sälköttet som råvara med kock Viktor Eriksson

Beredning av sälskinn med skinngarvare Hanna Nore

Kokning av sälspäck med skinngarvare Hanna Nore

Sälen – ett värdefullt vilt med alla Anna-Carin, Viktor och Hanna

Filmerna finns på Österbottens Fiskarförbunds Vimeo konto.

 

Garverier

Anvisningar om beredning av sälskinn och försändelse till garveri

Päls: Kemin Nahkatarvike Oy (sänd ej in skinn i juni - juli)

Läder: Ahlskog Tannery (tar emot minst 200 skinn, på förhand bestämd tidpunkt)

 

Sälwebinarium - seal webinar

Den 15 november 2023 ordnade vi webinariet "Seal management under a trade ban – how to promote sustainable resource use?".  En rapport över webinariet samt presentationerna webinariet hittas här.

 

Mediainslag om projektet

Svenska YLE 25.9.2022: Nu ska intresset för sälen som jaktvilt ökas

Landsbygdens Folk 14.10.2022: Stort intresse för aktuella österbottniska säljaktkurser

Fiskeritidskrift för Finland 4/2022: Säljakt på öppet vatten – en jaktform vi kan bli bättre på

Syd-Österbotten 8.10.2022: Cirka 40 deltog i kurs i säljakt – "Här fick man många nyttiga tips"

Svenska YLE 1.7.2023: Många fler sälar skulle få skjutas: “Det är inte så enkelt som folk tror”

Vasabladet 1.7.2023: Svenska säljägare på besök i den österbottniska skärgården

 

Vill du läsa mer om säl?

Inom projektet gjorde vi upp en förteckning över böcker, rapporter, filmer som gjorts om sälarna i Östersjön. Klicka här.

 

Finansiärer

 

 

 

Fiskeriinspektör J. Alb. Sandmans stiftelse för understödjande av Finlands havsfiskare sr

 

Projektpartners