Siiankalastus

Siika on kauan ollut tärkeä laji Pohjanmaan rannikkokalastukselle. Siika on myös Pohjanmaan maakuntakala. Suurin osa siiankalastuksesta tapahtuu Merenkurkussa ja eteläisellä Perämerellä. Kalastuksessa käytetään pääasiassa verkkoja, mutta myös rysäpyydykset ovat tärkeitä pyyntivälineitä Pohjanmaan siiankalastuksessa. Verkoilla kalastetaan tavallisesti pohjalta, jolloin saadaan vaellussiikaa ja karisiikaa alueesta ja vuodenajasta riippuen. Rysäpyydyksiä käytetään touko-syyskuussa. Siikasaaliit ovat olleet laskusuunnassa viimeiset vuodet johtuen lähinnä hyljeongelmista. Ammattimaisen siiankalastuksen vuosittaiset saaliit ovat nyt noin 250 tonnia, kun ne kymmenen vuotta sitten olivat noin 700 tonnia. Ennätysvuonna 1991 pyydettiin 1100 tonnia siikaa ammattimaisessa kalastuksessa Kokkola-Kristiinankaupunki välisellä alueella.

2.4.2014