Södra Kust-Österbottens fiskeriområde

Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes vattenområde omfattar ca 120.000 ha, området består av relativt grunda skärgårdsområden med många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glo­sjöar och flador. Inom området fin­ns även en större insjö Hinjärv träsk och flera mindre sjöar, samt åarna; Närpes, Petalax, Malax, Harrströms, Toby och Solf åar, av vilka alla är påverkade av försurning.

De viktigaste fiskarterna inom området är strömming, sik och lax samt de vårlekande fjällfiskarna såsom abborre och gädda. Det över­gripande problemet för vården av fiskbestånden är vatten­kvaliteten och försurningen av fiskens yngelproduk­tions­områden.

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde omfattar Korsnäs och Malax kommuner samt Närpes, Kaskö och Vasa städer. Fiskeområdet har beslutat om minimimått på sik på 30 cm. Beslutet gäller alla former av fiske även handredskap och gäller under hela året på vattenområden inom Kaskö och Närpes städer. Beslutet är i kraft till 31.12.2019.

Fiskerienheten vid NTM-centralen har på ansökan beslutat förbjuda sådant mete, pilkfiske och spöfiske som avses i 8 § 1 mom lag om fiske i:

1) Mellanfjärden i Nämpnäs. Förbudet är i kraft 1.3 - 15.5 åren 2017 - 2021.

2) Petalax å och Strömbäckens mynningsområde i Petalax, 1.4 - 15.7 åren 2015 - 2019.

3) Storbottnen i Sundom. Förbudet är i kraft 1.4 – 15.7 åren 2015 - 2019.

 


Fiskeriområdets medlemsorganisationer

1. Västervik vattendelägarlag / Västervik fiskargille (karta)

2. Gerby vattendelägarlag / Gerby fiskargille (karta)

3. Vasa stad (karta)

4. Sundom vattendelägarlag / Sundom fiskargille (karta)

5. Storskäret - Forststyrelsen (karta)

6. Bergö fiskelag / Bergö fiskargille (karta)

7. Över- och Yttermalax gemensamma smf / Malax fiskargille (karta)

8. Petalax fiskelag / Petalax fiskargille (karta)

9. Molpe bys samfällighet / Molpe fiskargille (karta)

10. Korsnäs samfällighet / Korsnäs fiskargille (karta)

11. Harrström fiskelag / Harrström fiskargille (karta)

12. Överträsk skifteslag (karta)

 

 

 

Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.                                                                

 

 

Fiskeriområdets medlemsorganisationer

Finby fiskelag (karta)

Kalax fiskelag / Kalax fiskargille (karta)

Böle, Gottböle, Kaldnäs, Ståbacka /
Kaldnäs-Ståbacka mfl byars fiskargille (karta)

Kaskö stad / Kaskö fiskargille (karta)

Knåpnäs fiskelag (karta)

Norrnäs samfällighet / Norrnäs fiskargille (karta)

Delägarlaget Nämpnäs skifteslag / Nämpnäs fiskargille (karta)

Pjelax delägarlag / Pjelax fiskargille (karta)

Rangsby fiskelag / Rangsby-Långvik fiskargille (karta)

Tjärlax Samfälligheter och Fiskelag / Tjärlax fiskargille (karta)

Töjby fiskelag (karta)

 

 

 

 

 
Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.

Ordförande Erik V. Söderholm, Bergö
Viceordförande Dan Falk, Sundom
Alf Båskman, Övermark
Kurt Damén, Västervik
Kent Norrdahl, Harrström
Tommy Nystrand, Molpe
Kim Rosenqvist, Korsnäs
Bror Storsved, Petalax
Martin Talvitie, Malax
Lars Wiklund, Gerby


Fiskeövervakare

Joachim Ahlbäck, Malax
Karl-Erik Bäckman, Molpe
Dan Falk, Sundom
Karl-Gustav Holmblad, Korsnäs
Kristoffer Lindell, Malax
Kent Norrdahl, Harrström
Philip Norrdahl, Harrström
Tommy Nystrand, Molpe
Anders Stenvall, Sundom
Erik V. Söderholm, Bergö


Fiskeområdets övervakningsplan kan du ladda ner här.

 

Kontakt

Verksamhetsledare Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund
marina.nyqvist(at)fishpoint.net
Tel: 050 527 2314