Administration

 

Stämmor

12.4.2023

Stämmoprotokoll
Anvisningar för framställande av rättelseyrkande

Bilagor:

1. Deltagarlista
2. Verksamhetsberättelse 2022
3. Bokslut 2022
4. Verksamhets- och budgetplan 2023
5. Förslag på fördelning av vattenägarersättning 2022
6. Förslag på stadgeändring (13 §)

 

Verksamhetsledare

Marina Nyqvist, tel. 0505272314, marina.nyqvist(at)fishpoint.net

 

Styrelse

Erik V. Söderholm, ordförande
Henrik Backa, viceordförande
Harry Bäckvik
Dan Falk
Stefan Granqvist
Fredrik Hellman
Kari Häggblom
Kent Norrdahl
Tommy Nystrand
Kim Rosenqvist
Tomas Sjöstrand
Johnny Sjöström
Erik Svahn
Lars Wiklund

 

Fiskeriområdets stadgar

Stadgarna 2023