Vattenägande

 

Nästan hela fiskeriområdets havsområde förvaltas av samfälligheter, med undantag för ett fåtal statens enskilda vattenområden. Majoriteten av dessa samfälligheters areal är över 1000 hektar, av vilka Bergö fiskelag är störst med ca. 27 400 hektar.

 

Här följer en lista på samfälligheter och fiskargillen med länk till kartor över deras vattenområden och eventuella fredningsområden:

Västervik vattendelägarlag / Västervik fiskargille (karta)

Gerby vattendelägarlag / Gerby fiskargille (karta)

Vasa stad (karta)

Tölby samfällighet (karta)

Östersolf, Västersolf, Rimal samfällighet (karta)

Munsmo samfällighet (karta)

Sundom vattendelägarlag / Sundom fiskargille (karta)

Storskäret - Forststyrelsen (karta)

Bergö fiskelag / Bergö fiskargille (karta)

Över- och Yttermalax gemensamma smf / Malax fiskargille (karta)

Petalax fiskelag / Petalax fiskargille (karta)

Molpe bys samfällighet / Molpe fiskargille (karta)

Korsnäs samfällighet / Korsnäs fiskargille (karta)

Harrström fiskelag / Harrström fiskargille (karta)

Överträsk skifteslag (karta)

Töjby fiskelag (karta)

Rangsby fiskelag / Rangsby-Långvik fiskargille (karta)

Norrnäs samfällighet / Norrnäs fiskargille (karta)

Delägarlaget Nämpnäs skifteslag / Nämpnäs fiskargille (karta)

Tjärlax Samfälligheter och Fiskelag / Tjärlax fiskargille (karta)

Kalax fiskelag / Kalax fiskargille (karta)

Kaskö stad / Kaskö fiskargille (karta)

Knåpnäs fiskelag (karta)

Finby fiskelag (karta)

Böle, Gottböle, Kaldnäs, Ståbacka /
Kaldnäs-Ståbacka mfl byars fiskargille (karta)

Pjelax delägarlag / Pjelax fiskargille (karta)

 Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster