Statens fiskevårdsavgift

Följande regler för fisketillstånd gäller i Finland fr.o.m 1.1.2016:

Mete och pilkfiske samt spöfiske med stöd av fiskevårdsavgiften är förbjudet i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Därtill kan fisket begränsas med beslut av NTM-centralen, se kalastusrajoitus.fi.

 

Fiskevårdsavgiften år 2022:

45 euro/kalenderår
15 euro/sju dygn
6 euro/dygn

Var och en som är 18-64 år och utövar allt annat fiske än pilkning och mete skall, innan han eller hon inleder fisket, på eget initiativ betala fiskevårdsavgift åt staten.Mot fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö (per person) i nästan hela Finland. Fiskevårdsavgiften är personlig och var och en måste registera sig för att betala fiskevårdsavgiften för den första gången med namn, adress och födelsedatum. Kvitto över att avgiften är betald skall medföras vid fiske.

 

Hur betalar jag avgifterna?

1)  Via nätet

Fiskevårdsavgiften kan betalas via på Eräluvat-webbutiken. För att lösa ut din fiskevårdsavgift för första gången skall du registrera dig i Eräluvat-webbutiken med ditt namn, kontaktuppgifter och födelsedatum. Du kan printa ut kvittot eller spara det till exempel datorn, mobilen eller plattan.

2) Via telefonen

Du kan betala avgiften genom att ringa 020 69 2424 (vardagar 9-16). Ring servicenumret och uppge ditt namn, adress och födelsedatum. Du får per post ett betalningsverifikat med vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot över betalningen.

3) Från R-kioskerna och naturum

Du kan också registrera dig och betala fiskevårdsavgiften direkt i R-kioskerna eller på Forststyrelsens naturum runtom i landet.  Du får ett kvitto över fiskevårdsavgiften med en gång.

 

Tillstånd av vattenområdets ägare

För annat fiske än spöfiske krävs förutom att betala fiskevårdsavgiften även tillstånd av vattenområdets ägare. Delägarlag, fiskeområden, kommuner och Forststyrelsen kan sälja fisketillstånd som ger rätt till nät-, kast-, trolling-, kräft- och annat fiske på sina områden. Kolla upp detta alternativ från exempelvis företag inom turistbranschen. Här hittar du information om en del lokala fisketillstånd.