Merenkurkun kalatalousalue

Yleistä tietoa

Merenkurkun kalatalousalue noudattaa Mustasaaren ja Vöyrien kuntien rajoja, lukuun ottamatta Kyrönjokea, missä Vähäkyrö on myös osa kalatalousaluetta. Kokonaisvesialueen pinta-ala on noin 104 000 hehtaaria ja suurin osa on merialuetta, ja se voidaan jakaa seuraaviin erillisiin yksikköihin: Raippaluoto-Björköbyn saaristo, Mustasaaren mannerosa mukaan lukien Karperön-Värlaxin saaristo, Mikkelinsaarten saaristo, Maksamaan-Vöyrin-Oravaisten mannerosa ja saaristo.

Kyrönjoen alaosa kuuluu kalatalousalueelle, joki laskee Vassorinlahteen, ja on myös kalatalousalueen ainoa virtaava vesi, missä löytyy oma vaelluskalakanta.

Kalastusalueen hallitukseen kuuluu 10 jäsentä, alueella on oma toiminnanjohtaja. Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous, joka pidetään vuosittain huhtikuussa.

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt (KL, 23 ja 25 §). Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Vuosikokouksen 16.6.2021 hyväksymä käyttö- ja hoitosuunnitelma löytyy täältä.

Tietosuoja

Kalatalousalueen tietosuojaseloste löytyy täältä.

Kalastuksenvalvonta

Kalatalousalueen kalastusvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että lakisääteisiä, kalatalousalueen ja osakaskuntien sääntöjä ja rajoituksia noudatetaan. Pyrimme kehittämään kalastusvalvontaa yhteistyössä osakaskuntien kanssa ja luomaan toimivan järjestelmän, jossa kaikilla osakaskunnilla ja vesialueilla on joko omat valvojat tai pääsy kalastusalueen valvontaan.