Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue

 

KUULUTUS

Kopio Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen vuosikokouksen 22.6.2021 tarkistetusta pöytäkirjasta oikaisuvaatimuksineen pidetään nähtävänä Korsnäsin ja Maalahden kuntien sekä Kaskisten, Närpiön ja Vaasan kaupunkien ilmoitustauluissa 6.7– 20.7.2021 välisenä aikana, sekä kalatalousalueen kotisivuilla https://www.fishpoint.net/sodra-kust-osterbottens-fiskeriomrade


Toimintakertomus 2020 (ruots)
Tilinpäätös 2020 ja tarkastuskertomus (ruots)
Toiminta-ja budjettisuunnitelma 2021 (ruots)
Omistajakorvausten jakoehdotus 2021
Sääntömuutosehdotus (ruots)
Liite sääntöihin
Käyttö- ja hoitosuunnitelma (ruots.)
Fullmaktsblankett / valtakirjalomake
Rättelseyrkande anvisning /oikaisuvaatimusohjeet

 

Yleistä tietoa

Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue kattaa Korsnäsin ja Maalahden kunnat sekä Kaskisten, Närpiön ja Vaasan kaupungit.

Kalastusalue on tehnyt päätöksen siian vähimmäismitasta. Siian vähimmäismitaksi on määrätty 30 cm, ja se on otettava huomioon kaikentyyppisessä kalastuksessa ympäri vuoden. Päätös on voimassa 31.12.2019 asti Närpiön ja Kaskisten kaupunkien vesialueilla. 1.1.2020 alkaen päätös koskee koko kalatalousalueen vesialueita.

Kalatalousalueen toiminnanjohtaja on Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund, marina.nyqvist(at)fishpoint.net, 050 527 2314

Kalastusoikeutta hallinnoivat osakaskunnat tai kalastusseurat

(karttaa päivitetään parhaillaan)

Västervik vattendelägarlag / Västervik fiskargille (kartta)

Gerby vattendelägarlag / Gerby fiskargille (kartta)

Vaasan kaupunki (kartta)

Sundom vattendelägarlag / Sundom fiskargille (kartta)

Storskäret - Forststyrelsen (kartta)

Bergö fiskelag / Bergö fiskargille (kartta)

Över- och Yttermalax gemensamma smf / Malax fiskargille (kartta)

Petalax fiskelag / Petalax fiskargille (kartta)

Molpe bys samfällighet / Molpe fiskargille (kartta)

Korsnäs samfällighet / Korsnäs fiskargille (kartta)

Harrström fiskelag / Harrström fiskargille (kartta)

Överträsk skifteslag (kartta)

Finby fiskelag (kartta)

Kalax fiskelag / Kalax fiskargille (kartta)

Böle, Gottböle, Kaldnäs, Ståbacka / Kaldnäs-Ståbacka mfl byars fiskargille (kartta)

Kaskisten kaupunki / Kaskö fiskargille (kartta)

Knåpnäs fiskelag (kartta)

Norrnäs samfällighet / Norrnäs fiskargille (kartta)

Delägarlaget Nämpnäs skifteslag / Nämpnäs fiskargille (kartta)

Pjelax delägarlag / Pjelax fiskargille (kartta)

Rangsby fiskelag / Rangsby-Långvik fiskargille (kartta)

Tjärlax Samfälligheter och Fiskelag / Tjärlax fiskargille (kartta)

Töjby fiskelag (kartta)

 

Hallitus 2020

Puheenjohtaja Erik V. Söderholm, Bergö
Varapuheenjohtaja Henrik Backa, Kalax
Harry Bäckvik, Piolahti
Dan Falk, Sundom
Fredrik Hellman, Gottböle
Kari Häggblom, Kaskinen
Kent Norrdahl, Harrström
Tommy Nystrand, Moikipää
Kim Rosenqvist, Korsnäs
Bror Storsved, Petolahti
Erik Svahn, Tiukka
Johnny Sjöström, Norrnäs
Hans Söderback, Maalahti
Lars Wiklund, Gerby

 

Kalastuksenvalvojat

Karl-Erik Bäckman, Moikipää
Carl-Gustav Holmblad, Korsnäs
Tommy Nystrand, Moikipää
Anders Stenvall, Sundom
Erik V. Söderholm, Bergö