Nykytilan arviointi ja kehittämistavoitteet 2014-2020 Pohjanmaan kalataloudelle


Österbottens Fiskarförbund teki 2013-2014 selvityksen Pohjanmaan kalataloudesta. Selvitys tuottaa faktatietoa kalatuksesta, kuvailee eri toimijoiden roolia kalataloudessa kansallisella ja alueellisella tasolla, mitkä verkostot löytyvät elinkeinossa ja sen ympärillä. Tuotettu aineisto on kerätty loppuraporttiin, joka toimii yhteisenä alustana erilaisille suunnittelu- ja kehittämistoimille tulevaisuudessa.

Loppuraportissa annetaan ehdotuksia kehittämistavoitteiksi 2014-2020 Pohjanmaan kalataloudelle. Ehdotukset antavat eri toimijoille mahdollisuuden konkreettisille kehittämishankkeille tulevalla ohjelmakaudella. Kehittämistavoitteet annetaan lyhyellä tähtäimellä 2014-2017 sekä keskipitkällä tähtäimellä 2018-2020.

22.12.2015

 

Näillä sivuilla esitetään tilastoja ym Pohjanmaan kalataloudesta sitä mukaa kun ne valmistuvat. Suurin osa aineistosta on ruotsinkielellä ja on luettavissa täältä.

 

Saaliin kehitys lajeittain vuosilta 1996-2012

Kuukausittaiset lajikohtaiset saaliit vuosien 2009-2012 keskiarvoina

Saaliit lajeittain ja tilastoruuduttain vuosien 2009-2012 keskiarvoina