Silakan kalastus

Silakka on tällä hetkellä Pohjanmaan ammattikalastuksen taloudellisesti tärkein kalalaji. Silakkaa pyydetään pääasiassa troolilla. Pyyntialukset ovat entistä suurempia ja turvallisempia ja niissä on tarkoituksenmukaiset tilat ja laitteet kalan jäähdyttämiseksi. Kaskisten kalasatama on suuri silakanpyyntikeskus. Silakan rysäpyynti rannikolla on vähentynyt viime vuosina, mutta rysäpyynnillä on vielä iso merkitys muutamissa rannikkokylissä. Silakka tulee olemaan tärkeä kalalaji Pohjanmaan ammattikalastukselle tulevaisuudessakin. Silakkasaaliit ovat olleet hyvällä tasolla viimeiset vuodet ja kulutussilakan osuus saaliissa on korkea. Viime vuosien silakkasaaliit ovat olleet noin 20 000 tonnia.

2.4.2014