Silakan kalastus

 

Silakka on tällä hetkellä Pohjanmaan ammattikalastuksen taloudellisesti tärkein kalalaji. Silakkaa pyydetään pääasiassa troolilla. Pyyntialukset ovat entistä suurempia ja turvallisempia ja niissä on tarkoituksenmukaiset tilat ja laitteet kalan jäähdyttämiseksi. Kaskisten kalasatama on suuri silakanpyyntikeskus. Silakan rysäpyynti rannikolla on vähentynyt viime vuosina, mutta rysäpyynnillä on vielä iso merkitys muutamissa rannikkokylissä. Silakka tulee olemaan tärkeä kalalaji Pohjanmaan ammattikalastukselle tulevaisuudessakin. Viime vuosien silakkasaaliit ovat olleet noin 15 000 tonnia.

2.4.2023