Merenkurkun kalatalousalue

 

Kuulutus

Sääntömääräinen vuosikokous 20.4.2023

Vuosikokouksen pöytäkirja

Toimintakertomus 2022

Tilinpäätös 2022 (ruots.)

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Vuosikokouksen 16.6.2021 hyväksymä käyttö- ja hoitosuunnitelma löytyy täältä.

 

Yleistä tietoa kalatalousalueesta

Merenkurkun kalatalousalue noudattaa Mustasaaren ja Vöyrien kuntien rajoja, lukuun ottamatta Kyrönjokea, missä Vähäkyrö on myös osa kalatalousaluetta. Kokonaisvesialueen pinta-ala on noin 104 000 hehtaaria ja suurin osa on merialuetta, ja se voidaan jakaa seuraaviin erillisiin yksikköihin: Raippaluoto-Björköbyn saaristo, Mustasaaren mannerosa mukaan lukien Karperön-Värlaxin saaristo, Mikkelinsaarten saaristo, Maksamaan-Vöyrin-Oravaisten mannerosa ja saaristo.

Kyrönjoen alaosa kuuluu kalatalousalueelle, joki laskee Vassorinlahteen, ja on myös kalatalousalueen ainoa virtaava vesi, missä löytyy oma vaelluskalakanta.

Kalastusalueen hallitukseen kuuluu 10 jäsentä, alueella on oma toiminnanjohtaja. Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous, joka pidetään vuosittain huhtikuussa.

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt (KL, 23 ja 25 §). Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Kalatalousalueen toiminnanjohtaja on Carina Rönn, carina.ronn(at)pescamare.fi, 044-527 2314

 

Kalatalousalueen tietosuojaseloste löytyy täältä.


Kalastusoikeutta hallinnoivat osakaskunnat tai kalastusseurat

 (listaa päivitetään parhaillaan)

Björköby - Söderudden - Vallgrund - Replot - Södra Jungsund


1. Björköby fiskargille (kartta)
   - Björköby delägarlag

2. Söderuddens fiskargille (kartta)
   - Smedsby-Böle-Klemetsö delägarlaget
   - Singsby nr 1 och 2
   - Singsby nr 3
   - Singsby nr 9
   - Böle skifteslag (Djupskär, Kvicksund, Granskär)
   - Smedsby nr 9

3. Kvarken-Norrskär by, Metsähallitus (kartta)

4. Råskärs samfällighet (kartta)

5. Tölby (kartta)

6. Vikby panike (kartta)

7. Haaro ja Selkämäki (kartta)

8. Vikvatten i Laihela by (kartta)

9. Brändövik-Vistan fiskargille (kartta)
   - Vistan-Grundskat samfällighet

10. Vallgrund fiskargille (kartta)
   - Norra-Södra Vallgrund delägarlag

11. Östersolf (kartta)

12. Norra Helsingby, Tölby, Vikby (kartta)

13. Smeds 3, Påfs 8, Forth 12 samfällighet (kartta)

14. Replot fiskargille (kartta)
   - Delägarlaget för Replot bys samfällda områden

15. Södra Hälsingby (Djupskär) (kartta)

16. Tölby (Djupskäret) (kartta)

17. Munsmo samfällighet (kartta)

18. Östersolf, Västersolf, Rimal samfällighet (kartta)

19. Tölby samfällighet (kartta)

20. Södra Jungsund vattendelägarlag (kartta)

54. Böle skifteslag (kartta)                                         

Avaa kartta paikkatietoikkunassa.                              

 

Iskmo - Köklot - Petsmo - Hankmo - Vassor

20. Södra Jungsund vattendelägarlag (kartta)

21. Delägarlaget Petsmo samfällighet (kartta)

22. Märaskär (Haldin nr 6) (kartta)

23. Västerhankmo samfällighet (kartta)

24. Kvevlax bys samfällda områden (kartta)

25. Köklot fiskargille (kartta)
   - Norra Köklot samfällighet

26. Heikkilä hemman (kartta)

27. Iskmo skifteslag (kartta)

28. Hagnäs-Vassor fiskargille (kartta)
   - Vassor fiskelag

29. Österhankmo fiskargille (kartta)
   - Österhankmo delägarlag

30. Köklot (Vassor)

31. Köklot (Mie-Voi-Mart) (kartta)

32. Norra Jungsund fiskelag (kartta)

33. Isoluodon osakaskunta (kartta)

34. Vähänkyrön kalastuskunta (kartta)

35. Köklot (Koskeby)

36. Koskö bys samfällighet

37. Koskön-Köklotin osakaskunta (kartta)

38. Karperö-Värlax samfällighet (kartta)

39. Karperö samfällighet (kartta)

40. Voitby fiskelag (kartta)

41. Veikars fiskelag (kartta)

42. Staversby-Miekka fiskelag (kartta)
           

Avaa kartta paikkatietoikkunassa.


Entinen Norra Kvarkenin kalastusalue

43. Flanskärs samfällighet (kartta)

44. Maxmo skärgårds fiskargille (kartta)
   - Kärklax samfällighet
   - Maxmo skärgårds samfällighet
   - Maxmo-Kyrkoby delägarlag
   - Teugmo samfällighet
   - Kvimo samfällighet

45. Norrskata samfällighet (kartta)

46. Oravais fiskargille (kartta)
   - Oravais fiskelag

47. Oxkangar fiskargille (kartta)
   - Oxkangar fiskelag

48. Tottesund fiskelag (kartta)

49. Bertby-Palvis fiskelag (kartta)

50. Lill-Oxkangar samfällighet (kartta)

51. Kaitsor fiskelag (kartta)

52. Karvat fiskelag (kartta)

53. Rökiö-Röukas fiskelag (kartta)

Avaa kartta paikkatietoikkunassa.