Lohenkalastus

 

Lohen asema on taantunut voimakkaasti Pohjanmaan ammattikalastuksessa 1990-luvulta lähtien. Ajoverkkokalastus kiellettiin Itämeressä vuoden 2007 lopussa. Lohta voidaan enää pyytää rannikolta rysillä ja loukkupyydyksillä. Rysäkalastus on yhdistelmäkalastusta. Sama yrittäjä kalastaa sekä lohta että siikaa samoilla välineillä touko-syyskuun kalastuskaudella. Rannikkokalastusta on säädelty vuodesta 1986 lähtien nk. aikavyöhykkeiden avulla, jotka määräävät koska lohenkalastus on lupa aloittaa alkukesällä. Viime vuosina lohenkalastus on ollut lupa aloittaa Merenkurkun seudulla vasta juhannuksen tienoilla. Lohen vaellus alkaa jäiden lähdöstä ja päättyy jo heinäkuun ensimmäisillä viikoilla, minkä johdosta lohenkalastuksen säätely on ollut kova isku Pohjanmaan ammattikalastukselle. Ammattikalastuksen lohisaaliit ovat 15-20 tonnia vuositasolla, ja ovat nykyisin vain murto-osa siitä mitä olivat aikaisemmin. 

2.4.2023