Projekt Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten

Fiskarförbundet har 2013-2014 genomfört en utredning om fiskerinäringen i Österbotten. Utredningen beskriver fakta om fiskerinäringen, aktörers roll inom fiskerinäringen nationellt och regionalt, samt vilka nätverk som finns inom och runt näringen. Utredningen ger förslag till utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten, vilka ger möjlighet för olika intressenter till konkreta genomförandeprojekt under kommande programperiod. Utvecklingsmålen ges för kort sikt 2014-2017 och medellång sikt 2018-2020.

Det framtagna materialet har samlats i en rapport, kan fungera som en gemensam plattform för olika planerings- och utvecklingsåtgärder framöver.

 

Här kan du också ladda ner statistik mm om fiskerinäringen i Österbotten.

Den österbottniska fiskerinäringen

Månatliga fångster i yrkesmässigt fiske, medelvärde 2009-2012

Fångstens utveckling artvis 1996-2012 i yrkesmässigt fiske

Fångsterna artvis enligt statistikruta, medelvärde 2009-2012

 

Temadag 29.11.2013

Intervjuer med yrkesfiskare

Internationell gäddfisketurism

 

Temadag 16.4.2014

Intervju med företagare

Vad styr fiskhandeln

 

             

 

 

22.12.2015