Fiskets Dag

Fiskets Dag är en traditionsenlig försommarmarknad i Vasa.  Österbottens Fiskarförbund har ordnat marknaden årligen sedan 1972 fram tills 2020, då vi på grund av covid-19 pandemin för första gången blev tvungna att inhibera marknaden. 2021 ordnade vi en virtuell Fiskets dag.

Fiskets Dag har traditionellt ordnats årligen den första eller andra lördagen i juni i Vasa, men 2024 kommer vi att ordna dagen lite tidigare än vanligt, nämligen lördagen 25 maj 2024 kl. 9-14. Platsen blir igen Fiskstranden i Vasa.

  • Färsk, rökt, gravad och inlagd fisk direkt av fiskare
  • Fisksoppa och andra fiskdelikatesser
  • Gissa laxens vikt
  • Lekfull tävling för unga, gissa vilken fiskart
  • Dragspelsmusik kl. 10-11
  • Fiskevårdsavgiften kan betalas på plats.
  • Infopunkt om fisk och fiske

Försäljnings-/utställningsplats på Fiskets dag reserveras genom att fylla i en anmälningsblankett för försäljning av fiskprodukter (primärproducent, företag som säljer fisk) eller anmälningsblankett för försäljning av övriga produkter. I blanketten framgår priset för platserna. Antalet försäljnings-/utställningsplatser är begränsade, varför platserna fördelas i den ordning anmälningsblanketterna inkommer till Österbottens Fiskarförbund. Arrangörerna förbehåller sig rätten att fördela platserna så, att enhetlighet fås på området. 

Företrädesvis inhemsk fisk och andra inhemska primärprodukter får säljas på marknaden. Notera att enligt Livsmedelslagen bör tillsynsmyndigheten (Vasa stad) underrättas om försäljning/servering av livsmedel. På utställningsområdet finns från tidigare försäljning av kaffe, lemonad och glass.

För mer information kontakta fiskarförbundet på tel. 050-527 2314 eller info(at)fishpoint.net