Fiskets Dag

Fiskets Dag ordnas årligen den första eller andra lördagen i juni i Vasa. Fiskets Dag är en traditionsenlig försommarmarknad i Vasa. Österbottens Fiskarförbund har ordnat marknaden årligen sedan 1972 fram tills 2020, då vi på grund av covid-19 pandemin för första gången blev tvungna att inhibera marknaden. Ifjol 2021 ordnade vi en virtuell Fiskets dag.

I år kommer den traditionella fiskmarknaden tillbaka till Fiskstranden i Vasa lördagen 11 juni 2022.

Försäljnings-/utställningsplats på Fiskets dag reserveras genom att fylla i en anmälningsblankett för försäljning av fiskprodukter (primärproducent, företag som säljer fisk) eller anmälningsblankett för försäljning av övriga produkter. I blanketten framgår priset för platserna. Antalet försäljnings-/utställningsplatser är begränsade, varför platserna fördelas i den ordning anmälningsblanketterna inkommer till Österbottens Fiskarförbund. Arrangörerna förbehåller sig rätten att fördela platserna så, att enhetlighet fås på området. 

Företrädesvis inhemsk fisk och andra inhemska primärprodukter får säljas på marknaden. Notera att enligt Livsmedelslagen bör tillsynsmyndigheten (Vasa stad) underrättas om försäljning/servering av livsmedel. På utställningsområdet finns från tidigare försäljning av kaffe, lemonad och glass.

För mer information kontakta fiskarförbundet på tel. 050-527 2314 eller info(at)fishpoint.net