Fiskets Dag

Fiskets Dag ordnas årligen den första eller andra lördagen i juni i Vasa. Fiskets Dag är en traditionsenlig försommarmarknad i Vasa. Österbottens Fiskarförbund har ordnat marknaden årligen sedan 1972 fram tills ifjol, då vi på grund av covid-19 pandemin för första gången blev tvungna att inhibera marknaden. Vi lever fortfarande med pandemin och därför satsade vi i år på att ordna en Virtuell Fiskets Dag den 12 juni. Här hittas hela programmet (3 timmar) och de skilda inslagen som skilda videor.

Här några plock ur programmet:

Kl. 10.10-10.30. Vad är läget med det finska kustfisket? Vi träffar fiskare Jarno Aaltonen från Raumo och Jan Ström från Nämpnäs.

Kl. 10.30-11.15. Hur konsumerar vi fisk idag? Panel med Mats Sabel, Jonas Harald och Anita Storm. Inslag: Mattias Åhman (årets kock 2017) från restaurang HEJM tillreder abborre och personal från Fiskdisken ger tips på fiskrätter inför sommaren.  Gallup på Vasa torg – vad tycker ungdomar om fisk?

Kl. 11.15-12.05. Fiskets utmaningar och framtid, EU frågor. Intervju med Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Paneldebatt med biolog Hans Hästbacka, fiskare Kim Sundén och EU-parlamentariker Nils Torvalds.

Kl. 12.05-12.50. Debatt om fiske inför kommunalvalet, alla partier inbjudna att sända en panelist.

 

Nästa år kommer vi tillbaka med den traditionella marknaden vid Fiskts hus.

Försäljnings-/utställningsplats på Fiskets dag reserveras genom att fylla i en anmälningsblankett (olika versioner av blanketter finns på olika blad). I blanketten framgår även priset för platserna. Antalet försäljnings-/utställningsplatser är begränsade, varför platserna fördelas i den ordning anmälningsblanketterna inkommer till Österbottens Fiskarförbund. Arrangörerna förbehåller sig rätten att fördela platserna så, att enhetlighet fås på området. 

Företrädesvis inhemsk fisk och andra inhemska primärprodukter får säljas på marknaden. Notera att enligt Livsmedelslagen bör tillsynsmyndigheten (Vasa stad) underrättas om försäljning/servering av livsmedel (blankett för underrättelse om livsmedelförsäljning). På utställningsområdet finns från tidigare försäljning av kaffe, lemonad och glass.

För mer information kontakta fiskarförbundet på tel. 050-527 2314 eller info(at)fishpoint.net