Lokala fisketillstånd


Norra Kust-Österbottens fiskeriområde

Kvarkens fiskeriområde

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde

Kristinestad-Storå fiskeriområde


Norra Kust-Österbottens fiskeriområde


Lepplax-Norrby vattendelägarlag
(karta)

ca 2.200 ha vattenområde i Pedersöre och Kronoby kommuner

Handredskap:
- 10 €/kastspö/person. Dessutom så får dom som erlagt avgiften fiska med 4 märkta enheter dvs nät eller katsa från islossning till årets slut, för vattendelägare året om.

Bankförbindelse: P:nejdens Andb.  556707-426426 eller FI62 5567 0740 0264 26

Nedervetil fiskargille (karta)

~ca 850 ha vattenområde i Kronoby kommun

Medlemmar/villabor:
- Årskort och familjekort

Tillstånd för Seljes:
- dygnskort 10 €. Regler och kortautomat vid sjön

Övrigt handredskapsfiske:
- möjligt att lösa sportfiskekort och trollingkort för andra än medlemmar

Tillstånd säljes av:
- Teija Bexar 0500-645 121
- Lasses fiske och jakt 06-8648 450

Nykarleby delägarlag (karta)

Fiskekort för delägare, ortsbor och villabor inom Nykarleby Fiskelag/Delägarlags område säljs från bokhandeln i Nykarleby.


Vestersundsby delägarlag (karta)

~ca 1760 ha vattenområde beläget i Jakobstad

Delägare/ bosatta i Jakobstad:
- enhetspriser för redskap, kontakta tillståndsförsäljarna

Tillstånd säljes av:
- Kenneth Nygård. Kisorskatavägen 51, tel 050-594 7822
- Patricia Haglund, Fäbodavägen 132, tel. 040- 734 9561
- Kurt Sundberg, Rivägen 12, 06-7235 623

För övrig information kontakta Kenneth Nygård, tel 050 594 7822


Vestersundsby fiskargille (karta)

Fiskekort 2023:  20 euro  

Betalas till kontnr: FI8055670720033723
Meddelande: Namn / 2023
Mottagare: Vestersundsby fiskargille

Fångstrapport skall skickas i slutet av året till e-post pasiosterholm@hotmail.com


Vexala fiskelag (karta)

Fiskekort är 50 euro för alla fiskare, förutom för pilkfiske, mete med ett spö/person och för fiske med abborrkassar.

Max 8. nät för icke kommersiella fiskare. För kommersiellt fiske gäller årsstämmans beslut samt uppgjort avtal som ryssjor.

Bankförbindelse: FI46 5672 0940 0016 19


Öja fiskelag/delägarlag (karta)

~5200 ha vattenområde beläget i Karleby

Bankgiro för betalning av fisketillstånd hittas i Öja delägarlags postlåda i Öja fiskarbyn. Postlådan finns på väggen till en sjöbod vid Café Bryggans parkering.

 

Kvarkens fiskeriområde

Björköby fiskargille (karta)

Information om fiskekort: https://www.svedjehamn.fi/fiske/fiskekort/

 

Delägarlaget Karperö-Värlax samfällighet (karta)

Fiskekort säljes endast åt bybor, villaägare och markägare och kostar 20 €/år

Max 8 st. nät (240m)

Bankförbindelse: FI97 4958 0010 1215 19

Tillstånd säljes av Bo Näsman, tfn. 050-3161935, bo.nasman@elisa.fi


Delägarlaget Petsmo samfällighet (karta)

1-8 nät 30 € (inkl. moms)

Fiskekort säljes av kassör Birgitta Bergvik  tel: 050-374 2173, B.bergvik@agrolink.fi


Iskmo fiskelag (karta)

Vattenområdet är beläget i Korsholms kommun

Delägare/villabor:
- årskort 15 €

Handredskap:
- 10 € dagkort för trolling, obegränsat antal spön betalas direkt till bank

Bankförbindelse: 497010-52028004
Namn och datum för fisket bör framgå av betalningen

Tillstånd säljes av:
- Henrik Backlund 040-5064 865
- Ralf Norrgård 0400-975 650


Köklot fiskargille (karta)

Fiskekort:

Icke-medlemmar 20 €/år (max. 5 nät).

Kontakt: koklotfiskargille@gmail.com


Maxmo skärgårds fiskargille (karta)

Fiskargillet förvaltar vatten kring Mickelsöarna, Västerö, Österö, Särkimo, Kvimo, Teugmo, Kärklax och Maxmo.

Fiskekort för medlemmar: 15 € /år och för icke-medlemmar: 20 € /år

Tillstånd säljes av:

Kaj Kanto, tel: 06-3460 622, e-post: kaj@kanto.nu

Oravais fiskargille (karta)

Fiskekort

- för ortsbor: 15 € + medlemsavgift 5 € /person som  berättigar till 8 st. nät (1,8 m x 30 m), 1 st katse + 1 kastspö.

- för icke ortsbor: 15 €/person som berättigar till 4 st. nät (1,8 m x 30 m), 1 st katse + 1 kastspö

Minsta tillåtna maskstorlek för nät är 38 mm.

Säljes av Kjell Nyback, kjell.nyback@netikka.fi


Oxkangar Fiskelag (karta)

Fiskekort: 20 €/år/person berättigar till 4 st nät (1,80m x 30 m), 1 st katse + 1 kastspö

Bankförbindelse: Aktia Bank, FI10 4970 3340 0000 92


Delägarlaget för Replot bys samfällda områden (karta)

~10 200 ha vattenområde i Korsholms kommun

Mantalsägare: 15 euro/år (8 nät, ett kastspö, en katsa)
Bybor och villabor: 15 euro/år (8 nät, ett kastspö, en katsa)
Trolling: 12 euro/dag (tolv spön/båt)
Gruppkort: 70 euro/grupp/säsong
Tävlingstillställningar: 150 euro/gång
Ismete: 15 euro/år
Yrkesfiskare: 0,20 euro/nät (max. 300 nät)

Bankförbindelse: FI33 5670 3920 0050 08

Namn, adress och telefonnumer bör framgå i betalningen

Rökiö-Röukas fiskelag (karta)

~ca 535 ha vattenområde beläget i Vörå-Maxmo och Oravais kommuner

Handredskap:
- 5 €/dag berättigar till 1 kastspö/person

Bankförbindelse: Vörå Sparbank 497113-4384

Tillstånd säljs av:

-Eriks TV i Vörå, Vöråvägen 21, tel: 06-3832890 eller 0500-562 720


Söderuddens fiskargille (karta)

Fiskekortsförsäljning:

Medlemskort 15€
Mantalskort 15€

Villabor 20€

Säljes av Thomas Gädda, tel: 0505954997, e-mail: gaddathomas@gmail.com


Tottesunds fiskelag (karta)

vattenområdet är beläget i Vörå-Maxmo kommun

Fiskekort:
- 5 €/redskap (nät)

Tillstånd säljes av:
- Kvevlax sparbank FI40 4958 1340 0030 21


Västerhankmo samfällighet (karta)

Fiskekort:

- delägare 15 €/år
- icke delägare 20 €/år

Säljes av
- Stefan Sundvik, stefan.sundvik@netikka.fi, 0500 329218

Österhankmo fiskargille (karta)

~1040 ha vattenormåde beläget i Korsholms kommun

Fiskekort för icke-delägare:
- 15 €/år, berättigar till fiske med max 5 nät

Bankförbindelse: Kvevlax sparbank FI93 4958 1040 0680 76

Tillstånd säljes av:
- David Nabb, tel 0400-668 748, david.nabb@hotmail.com
- Anja Vingård, tel. 050-5308 086, anja.vingard@gmail.com

 

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde


Gerby fiskargille

40 euro/år berättigar till 4 nät (30 m).

Begäran om fiskekort skickas till gerbyfiskargille@gmail.com

 

Harrström lantmanna- och fiskargille (karta)

Fiskevårdsavgift 32€
Månadskort 10€
Veckokort 5€

Bankförbindelse: Korsnäs andelsbank FI68 5552 1140 0014 12. Kvitto för erlagd fiskevårdsavgift bör medfölja vid fiske.
Antal nät för utomstående högst 4st max 3m djupa minimi maskstorlek är 40 mm.  


Korsnäs lantmanna- och fiskargille (karta)

Avgifterna för 2024

- för säsongskort 35,00 €
- för veckokort 15,00 €
- för dagkort 10,00 €

gäller fiske med 5 st nät.

Säsongskort, veckokort och dagkort kan köpas av gillets kassör Maria Mannfolk eller ordförande Krister Sjögren

Kontaktuppgifter:

Ordf. Krister Sjögren, 050 575 2087, sjogren.krister(at)gmail.com

Kassör Maria Mannfolk, 040 5589 489, info(at)maritima.fi


Malax fiskargille (karta)

Tillstånd säljes av:
- Sportaffär Kurre, Vasa
- Neste, Malax
- Åminne Camping, Malax


Molpe fiskargille (karta)

~8500 ha vattenområde i Korsnäs kommun

Tillstånd säljes av:
- Korsnäs andelsbank, Molpe

Sundom delägarlag (karta)

Vattenområdet är beläget i Vasa

hemsidan hittar du priser på olika fiskekort.

Tillstånd säljes av:
- K-Market i Sundom


Västervik samfällighet (karta)

Här hittar du information om fiskekort.


Överträsk skifteslag (karta)

Förvaltar en del av Hinjärvsträsk, den största natursjön i Österbottens kustområde.

Fiskekort:

- 10 €/år, berättigar till max 3 nät.
- dagskort 5 €

Tillstånd säljes av:

- Sören Malm, Bodbackavägen 114, 64610 Övermark
- Sven-Ole Båskman, Aspbäckvägen, 64610 Övermark
- Vivi Söderback, Viitaniemi, 64610 Övermark


Kalax fiskargille

Uppgifter om fiskekort hittas via denna länk.

Norrnäs samfällighet (karta)

20 euro /år. Gäller för hela matlaget vid tillfälligt boende i byn och för fiske på samfällighetens hela område med undantag för de fredade områdena.

Tillståndet berättigar till fiske med följande redskap:
5 st nät, 3 X 30 m försedda med märke på flöte eller sticka. OBS! minsta maskstorlek 40 mm
2 st strömmingskötar, 3 X 30 m,
1 st kastspö,
1 st metalltrådskasse, maskvidd 35 mm samt mete. Täta kassar är förbjudna.

Bankförbindelse: Närpes sparbank IBAN FI8249631220003805,  BIC-kod HELSFIHH, uppge namn och address.

Se samfällighetens hemsida för mera information.


Rangsby-Långvik fiskargille (karta)

Fiskekort 15 €/ år

- för bybor: fritt fiske
- för icke-bybor: 3 st nät + 1 kastsöp / fiskare

Säljes av:
- Sea Side Restaurang, Björkgrundsvägen 1, Rangsby. Tel: 040 687 4106.

Tjärlax fiskargille (karta)

Fiskekort för medlemmar 15 euro och för icke-medlemmar 20 euro.

Fiskekort säljes av Johan Silfversten, tel: 050-5179758

 

Kristinestad-Storå fiskeriområde


Härkmeri skifteslag (karta)

40 € / år berättigar till fiske med 4 nät (30 m långa och 3 m djupa) eller 15 gäddsaxar

20 € / år / spö för trollingfiske.

Säljes:
- Via bankförbindelse: Korsnäs Andelsbank Sideby FI83 5572 0120 0090 78.


Kristinestads fiskesektion (karta)

Fiskekort säljes vid bankkontoren i Kristinestads centrum, och kan hämtas från Neste, Restaurang Jungman, Turismen, stadsbiblioteket och Bockholmens Camping.

 

Lappfjärds fiskelag (karta)

Se fiskelagets hemsida för  information om fiskekort och fiskebegränsningar.

Sideby fiskargille (karta)

~ca 4000 ha vattenområde i Kristinestad.

Fritidsfiskekort:
- 30 €/år och person, berättigar till fiske med 5 st a’ 30 m långa s.k. smånät samt med 1 kastspö

Fiskekortet kan betalas på Sideby bybutik, Vasa Andelsbanks kontor i Sideby och till Harry Utter (tel. 040-837 4660).


Skaftung fiskargille (karta)

Fiskekort för icke-medlemmar i fiskargillet kostar 25 €/år och för medlemmar 20 €/år.

Avgiften betalas till konto FI44 5572 0140 0032 26 (Sideby Andelsbank).

Bankgiroblanketter fås från Vasa Andelsbank i Sideby samt av fiskargillets ordförande Stig Blomkvist, tel: 040 564 72 77. De kan även hämtas från en postlåda på en vägg till ett båthus vid Västranändan. På blanketterna finns villkoren för fiske i Skaftung bys vattenområde.
 

Tjöck fiskelag (karta)

Fiskekort åt delägare och villabor för 10 €/år.

Tillstånd säljes på Café Tinka, Mellangärdsvägen 4, 64140 Tjöck, tel: 040 482 8058