Kristinestad-Storå fiskeriområde

Kristinestad-Storå fiskeriområde omfattar Kristinestads stad samt kommunerna Bötom, Storå och Östermark.

Extra stämma 8.12.2019

Kristinestad-Storå fiskeriområde höll en extra stämma 8.12.2019 i Lappfjärd. På stämman behandlades stadgeenliga ärenden och fastställande av fördelningen av ägarersättningen till vattenägarna. Kopia av det justerade protokollet från stämman jämte anvisningar för rättelseyrkande framläggs till påseende på Kristinestad stads, Bötom, Storå och Teuva kommuners anslagstavlor samt kan de laddas ner här nedanför under tiden 13.12.2019 – 14.01.2020.

Justerade protokoll jämte anvisningar för rättelseyrkande

 

Fiskeriområdets medlemmar (listan uppdateras för tillfället)


Härkmeri vattendelägarlag /
Härkmeri fiskargille (karta)

Kristinestads fiskesektion (karta)

Lappfjärds fiskelag (karta). Se fiskelagets hemsida för information om begränsningar.

Lålby skifteslag (karta)

Sideby fiskargille (karta)

Sideby södra fiskargille (karta)

Skaftung skifteslag / Skaftung fiskargille (karta)

Tjöck fiskelag (karta)

                                                                                                                                                                                                                                              Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.