Utredning av skarvens predation på havsöringsmolt


I detta projekt undersöktes skarvens predation på både vild och odlad havsöringsmolt i Lappfjärds å genom radiotelemetri. Projektet genomfördes 9.1.2019-31.3.2020 i samarbete med forskare från Danmarks tekniska universitet, Jyväskylä universitet, Åbo Akademi, finska miljö- och fiskerimyndigheter och lokala aktörer. Genom projektet installerades en smoltfälla i Lappfjärds å för att fånga smolt för märkning och bedöma smoltproduktionen i Lappfjärds å. Resultaten visar att minst 2,5 % av de märkta smolten blev skarvförda och en beräkning på basen av den uppskattade smoltproduktionen i Lappfjärds å anger att 248 smolt blev skarvföda. Ifall man utgår från att för varje fem smolt som blir uppätna blir det en mindre vuxen i beståndet, motsvarar detta en potentiell minskning på 50 vuxna individer. Inverkan av skarvpredation i Lappfjärds å kan därmed ha en negativ inverkan på havsöringen, i synnerhet om skarvpredationen blir mer vanlig. Som en fortsättning på detta projekt genomförde NTM-centralen i Södra Österbotten en PIT-telemetristudie våren 2020 för att få en bättre bild av skarvens predation på havsöringsmolt i Lappfjärds å.

Projektet finansierades av Europeiska havs- och fiskerifonden via Kustaktionsgruppen i Österbotten vid Aktion Österbotten. Svenska Kulturfonden medfinansierade projektet.

Projektets slutrapport kan laddas ner här.

Bild 1. Smoltfällan installerades i Lappfjärds å för att fånga smolt att radiomärka för studien, samt för att studera smoltvandringen i ån.

Bild 2. Radiotelemetri kring skarvkolonin på Norrgåsen i Sideby med en bärbar antenn.-På Norrgåsen fanns även en stationär antenn installerad.

 

2.2.2021