Nya generationens fiskeaktörer

 

Antalet heltidsyrkesfiskare har minskat de senaste åren och fiskarnas medelålder är hög, i Österbotten såsom i hela Finland. Nyetableringen av unga fiskare är svag, vilket medför att antalet yrkesfiskare ytterligare förväntas minska. För att det skall finnas inhemsk fisk i fiskdiskarna i framtiden krävs en rekrytering av unga fiskare. Detta projekt syftade till att ungdomar får en bättre kontakt till fisket och insikt i arbetet som yrkesfiskare. I projektet som genomfördes under tiden 1.2.2017-31.12.2018 har Närpes högstadium, Vasa övningsskolas högstadium och Korsholms högstadium deltagit. Temadagar kring inhemsk fisk ordnades i skolorna där eleverna bland annat har lärdes sig filea och tillreda fisk med lokala experter. Temadagarna följdes upp med studiebesök för eleverna i sin region för att bekanta sig med fiskeriföretagares yrkesmiljöer.

 

Projektrapporten kan laddas ner här

 

I projektet har sammanställts undervisningsmaterial kring fisk och fiskerinäringen som skolorna kan användas i skolorna i framöver:

Österbottens Fiskarförbund
Introduktionsfilm om fisket i Österbotten  (3:40 min) - uppgjorts i samarbete med Aktion Österbotten
Diaserie om inhemsk fisk ur ett globalt perspektiv (PDF)
Nulägesanalys och utvecklingsmål för 2015-2020 för fiskerinäringen i Österbotten (PDF)
Fiskens anatomi (PDF)

Centralförbundet för fiskerihushållning i Finland
Fakta om fisk med bl.a. diaserie om fiskarter och diaserie om tillredning av fisk
Hantera och rensa fisk
Åldersbestämning av fisk

Forststyrelsen
Fiskkort (spel med fiskarter)

Naturresursinstitutet
Undervisningsmodell: Matens rutt – fisken

Finlands yrkesfiskarförbund

ProFisk

Finlands fritidsfiskares centralorganisation