Laxfisket

Laxens position inom det österbottniska yrkesfisket har gått kraftigt tillbaka sedan 1990-talet. Fisket med drivnät förbjöds 2007 i Östersjön. Lax kan numera fångas enbart vid kusten med ryssjor och fällor. Ryssjefisket är mera ett slags kombinationsfiske. Samma företagare fiskar både lax och sik med samma redskap under säsongen från maj till september. Det kustnära laxfisket har reglerats ända sedan år 1986 med en s.k. tidszonering, som bestämmer när fisket efter lax får inledas på försommaren. De senaste åren har laxfisket i Kvarkenregionen fått inledas först kring midsommar. Laxens vandring som inleds vid islossningen upphör redan första veckorna i juli, varför laxfiskets reglering har slagit hårt mot yrkesfisket i Österbotten under många år. Laxfångsterna i det yrkesmässiga fisket är numera runt 40 ton på årsbasis i vårt område och enbart en bråkdel av vad de tidigare varit.

2.4.2014